Cabotage splittrar Norden

februari 14, 2014 Åsikt , Forskning , Transport

Inställningen till illegalt cabotage splittrar Norden. Kritiker menar att nordiska miljö och arbetsregler sätts ur spel och att prisdumpning undergräver lönsamheten i en bransch med redan låga marginaler.

Trots intensiv debatt om cabotage, har det saknats bra faktaunderlag om illegalt cabotage. Lösningen blev en app, Cabotagestudien, lanserad av forskaren Henrik Sternberg Lund, som kartlagt utländska bilars rörelser i Sverige.
– Totalt fick vi in 170 640 ”taggningar” mellan 7 oktober 2012 och 8 november 2013,
berättar han.
– Antalet utländska fordon som inte lämnar Sverige har sjunkit med över 80 procent från april 2013 då första studien gjordes till november
2013.
– Det är tydligt att de som organiserar detta har blivit mer försiktiga, även skyltfusket har halverats. Studien och medieuppmärksamheten har bidragit till det.
Samtidigt som utländska dragbilar minskar ökar antalet svenska bilar med utländska
chaufförer.

Sverige protesterade inte
Fjärråkerierna i Sverige har tuffa år bakom sig, med uppsägningar och konkurser. Men det är inget mot vad som väntar när EUs avreglering av transportmarknaden tar nästa steg.
– Om inte EU ändrar kurs blir vinnarna de företag som flaggar ut sina lastbilar och/eller rekryterar personal från låglöneländer.
Men Sveriges grannländer agerar nu för en ändring. Den 5/12 skrev transportministrarna i Danmark, Finland, Frankrike, Belgien Italien, Spanien och Tyskland ett gemensamt protestbrev till EUs transportkommissionär Siim Kallas. Dagens reglering av transportmarknaden fungerar inte, utan främjar missbruk
och social dumpning, heter det. I brevet kräver de skärpta regler för inrikestransporter i internationell trafik. De avvisar också EUs mål att ytterligare avreglera transportmarknaden. Men Sveriges underskrift saknas.

“Fick inte brevet”

– Vi fick aldrig brevet från de sju EU-ministrarna, säger Hannes Holmér, sakkunnig i
Näringsdepartementet.
– Vi kan inte heller ställa upp på brevets generella kritik mot cabotage, säger han.
Han är också tveksam till cabotagestudiens resultat:
– Det som registreras är skyltarna på trailers, inte på dragbilar, säger Hannes Holmér.
Men det stämmer inte, enligt Henrik Sternberg.
– Vi har bra metoder för att sortera bort taggade trailers ur statistiken. De flesta av
de medverkande är yrkeschaufförer som är mycket väl medvetna om att det är dragbilarna och inte trailers det handlar om.
Varför tror du att Sverige inte skrev under brevet?
– Moderaterna stödjer väl EUs mål om en fri inre marknad. Jag antar att man försöker
skydda den svenska industrins intressen i billigare transporter. Den danska transportministern var ju t ex socialdemokrat, och företräder arbetarna.
– Prisdumpning på lastbilstransporter gynnar industrin men drabbar åkerinäringen
och gör att mer gods flyttas över till väg från sjö och järnväg. Det blir också svårare att nå miljömålen.

Av Hilda Hultén/Gösta Hultén 

Artikel ur Intelligent Logistik nummer 1 2014.


Läs mer