Bristande snöröjning i norr fara för järnvägsanställda

februari 14, 2018 Åsikt , Infrastruktur , Transport
Bristande snöröjning i norr fara för järnvägsanställda

Snöröjningen norröver är undermålig och utgör en fara för de som arbetar inom järnvägen, det menar Håkan Sjöström, Green Cargo.

De senaste månaderna har Green Cargo haft stora utmaningar på grund av de extrema vinterförhållandena norrut i landet. Antalet mindre olyckor, i form av urspårningar och påkörda hinder, har ökat under januari och februari, det skriver Håkan Sjöström, chef för säkerhet och kvalitet på Green Cargo, på bloggen Hållbar Logistik. 

“Att arbeta i vinterförhållanden ställer stora krav på våra medarbetare som måste vara extra uppmärksamma på händelser som inte uppstår i ett normalläge. Men det ställer också krav på landets infrastrukturförvaltare som måste säkra en god snöröjning så att våra medarbetare ges bästa förutsättningar och för att skapa en trygg och säker arbetsmiljö.”skriver Håkan Sjöström.

Främst utmaningar  vad gäller snöläget har Green Cargo norr om Gävle. Norra stambanan är svår att trafikera på grund av mycket snö och det finns stora brister i snöröjningen av banan samt sidospåren. Green Cargo har varit tvungna att stänga linjerna mot Sundsvall på grund av säkerhetsläget. Även rangeringen i Ånge, som är en viktig knutpunkt för företaget,  har stått helt still.

Håkan Sjöström ser brister i snöröjning från infrastrukturförvaltare framförallt på de terminaler Green Cargo  växlar på. Men han ser också stora brister i snöröjning på linjen. Det gör att bolaget får fler skador på sina vagnar.

“Det resulterar även i att vi har en förseningstid som är tre gånger så stor jämfört med samma period förra året. Men framförallt ser vi att bristen av snöröjning påverkar säkerheten för våra medarbetare och så får det inte vara.”

“Vår upplevelse är att det är för mycket snö och för lite resurser. Vår uppmaning till Trafikverket är att utse vem som samordnar snöröjningen i Norrland och vilka linjer och orter som ska prioriteras. Som det är just nu, med tre huvudleverantörer som jobbar i stuprör utan samordning, är inte acceptabelt.” skriver Håkan Sjöström.


Läs mer