Alltfler arbetsskador i transportbranschen

Hur många skadade förare och nedlagda åkerier krävs innan regeringen vaknar? Det frågar Lars Lindgren, ordförande i Transport, och Martin Miljeteig, ombudsman med ansvar för arbetsmiljöfrågor inom Transport i en debattartikel i Dagens Arena.

I början på oktober presenterade Arbetsmiljöverket en rapport om arbetsskador inom transportbranschen. Under tre år har drygt 2 000 åkerier över hela Sverige inspekterats och resultatet är nedslående. Undersökningen visar att arbetsskadorna i transportbranschen har ökat med 18 procent från 2008 till 2012. Den visar även att det är dubbelt så vanligt med arbetsskador inom transportbranschen som i andra branscher.

Arbetsmiljöverket bedömer läget som akut men har konsekvent fått avslag av regeringen på sina ansökningar om ökade anslag.

För Svenska Transportarbetareförbundet kommer tyvärr dessa siffror knappast som någon överraskning. Vi har år efter år fått se en utveckling där våra skyddsombud får en allt svårare miljö att verka i. Vid en undersökning gjord under 2013 angav 35 procent av branschens skyddsombud att de inte ens får närvara vid riskbedömningar.

Så vad beror då detta på?

Branschens villkor är under stark press utifrån. I den osunda konkurrenssituation som uppstått på grund av den illegala inrikestrafiken kör många åkerier på marginalerna för att kunna driva sina företag. Den orättvisa konkurrensen är så omfattande att de seriösa åkeriföretagen helt riskerar att slås ut från marknaden. Det företag som erbjuder lägst pris blir vinnare när allt färre tar hänsyn till klimatpåverkan, arbetsmiljö och arbetstider.

Företagen måste ges möjlighet att konkurrera med transportlösningar av hög kvalitet, miljöhänsyn, trafiksäkerhet och punktlighet. Endast så löser vi problemen med social dumpning och en allt sämre arbetsmiljö. I dag konkurrerar företagen endast med lägsta pris. Seriösa företag slås ut, arbetsmiljön försämras, trafiksäkerheten blir sämre och förare med schysta villkor förlorar jobbet.

En kombination av osund konkurrens, ökad stress samt få skyddsombud med allt svårare arbetsförhållanden leder till att antalet arbetsskador kommer fortsätta att öka. Sveriges regering och infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M) måste ta sitt ansvar innan en hel bransch slås ut. Lösningarna finns redan och vi kräver inga stordåd. De är beprövade och finns att hämta hos våra europeiska grannar.

Ett exempel är krav på tillsvidareanställning enligt holländsk modell. Det innebär att ett åkeri endast får använda sig av personal som har en tillsvidareanställning, kör åkeriets egna lastbilar och omfattas av gällande kollektivavtal. Undantaget från regeln är under arbetstoppar då en tillfällig dispens kan ges för att anlita arbetskraft via ett certifierat bemanningsföretag.

Detta har fungerat i Holland i över 35 år.

Källa: Dagens Arena


Läs mer