Växande Norrköpings hamn investerar för en miljard

juni 7, 2017 Uncategorized
2018 blir det byggstart för Norrköpings utbyggda containerhamn i Pampushamnen som kommer att fördubbla kajkapaciteten och beräknas stå färdig år 2023-2024. Foto: Norrköpings hamn

2018 blir det byggstart för Norrköpings utbyggda containerhamn i Pampushamnen som kommer att fördubbla kajkapaciteten och beräknas stå färdig år 2023-2024. Foto: Norrköpings hamn

Containervolymerna i Norrköpings hamn ökade med hela 60 procent förra året och i år räknar hamnen med att nå 120 000 TEU på årsbasis. Nu väntar en ny stor utbyggnad för en miljard som mer än fördubblar kajlängden.

– Containervolymerna i hamnen ökade med 60 procent förra året och i år räknar vi med att nå 120 000 TEU på årsbasis. Det sa Ola Hjärtström, marknadschef för Norrköpings Hamn & Stuveri  när han öppnade Logistikas nätverksträff i Pampushamnen den 5 maj.

Nu startar också en ny, större utbyggnad av containerhamnen i Pampushamnen. Med 640 meter ny kaj fördubblas hamnen här, till en investeringskostnad på ca 1 miljard.

Dessförinnan byggs en ny, elektrifierad järnväg med triangelspår från stambanan via en ny bro ut till Pampushamnen. Det är en följd av bygget av höghastighetsbanan från Järna och söderut och flytten hit av bangården i Norrköping.

För Norrköpings starka position som logstikhub, är sjöfarten mycket viktig.

– Ca 5 000 arbetstillfällen är direkt beroende av hamnen, transportnäringen och logistiken, berättade Ola Hjärtström.

Ytterligare cirka 6 300 jobb är indirekt beroende av logistiken.

– Hamnen har varit viktig när vi attraherat stora etableringar som Holmen, Billerud, PostNord och Rusta.

Viktig hamnutbyggnad

Därför är den stora hamnutbyggnaden viktig för investerare och andra som överväger att etablera sig här. I direkt anslutning till hamnen finns också stora ytor som lämpar sig väl för logistikverksamhet.

Johan Carlgren, transportdirektör för det numera  sammanslagna BillerudKorsnäs, med förpackningstillverkning i Skärblacka utanför Norrköping, välkomnade den nya elektrifierade banan och ville gärna att den befintliga järnvägen till Skärblacka också elektrifieras.

En stor del av de ökade volymerna i hamnen består av sågade trävaror och upptagningsområdet för dem går från norra Småland till Bergslagen.

Vill ha mer gods nära konsumenterna

Numera BillerudKorsnäs-ägda tågoperatören ScandFibre  är också svenska pionjärer när det gäller långa tåg. Sedan början av året kör ScandFibre 730 meter långa tåg mellan Malmö och Hallsberg.

Ett av de tre feeederrederier som går på Norrköpings hamn är TeamLine. De har trafik på 30 hamnar i Europa, varav sex i Sverige.

Fyra av dem ligger i Östersjön och de två andra svenska hamnarna är Helsingborg och Göteborg.

– Vi skulle önska att mer av det importgods som ändå konsumeras här skulle gå till Östersjöhamnar som Norrköping, Stockholm och Gävle. Det sa Johan Wallén, vd för TeamLines Sverige AB.

Som ett föredöme pekar han på vodkatillverkaren Absolut Company i Åhus, en av TeamLines kunder, som främst av miljöskäl valt att ta hela sina volymer direkt  från  fabriken i Åhus med fartyg.

Fortsatta APM-problem gynnar Östersjöhamnarnorrko%cc%88ping-125

De fortsatta problemen hos APMTerminals i Göteborg har bidragit till att de svenska containerhamnarna i Östersjön nu ökar sina containervolymer. Det bekräftade flera av deltagarna vid nätverksträffen i Norrköping. Den senaste tiden har aktiviteten i form av antalet conatinerlyft t ex varit betydligt högre i Norrköpings hamn än i Göteborgs.

Det nya svaveldirektiv som gäller för sjöfarten i Östersjön sedan något år har inte heller orsakat de stora problem som många befarade.

– Oljepriserna har blivit så låga så därför används mycket lågsvavlig diesel för fartygsdriften idag, förklarade Johan Wallén.

Av Gösta Hultén

Ur Intelligent Logistik nummer 4 2017

 

 


Läs mer