“Personliga nätverk viktigast”

mars 19, 2013 Uncategorized
“Personliga nätverk viktigast”

Att lägga ner tid och kraft på att bygga upp ditt personliga nätverk är viktigast för karriären, säger Patrik Färdow, på PLAN, som nu startar ett mentorsprogram för sistaårsstudenter på landets logistikutbildningar.

Vilka jobb skall jag söka och på vilket sätt? Hur skall jag förhålla mig till mina framtida arbetsgivare, chefer och kollegor? Hur säkerställer jag att mitt första jobb blir framgångsrikt?”

Att som nyutexad student hamna på rätt jobb och knyta kontakter är viktigt för den blivande karriären. I vår drar logistikföreningen PLAN igång ett nytt mentorsprogram för sistaårsstudenter på landets logistikutbildningar.

Programmet vänder sig till studenter som läser sista året på sin logistikutbildning (civ ing eller motsvarande). Syftet är att hjälpa studenter inom PLAN så att de på ett framgångsrikt sätt kommer ut i yrkeslivet och hamnar rätt i sina första jobb.

– Övergången mellan studietiden och yrkeslivet är inte alltid problemfri och här känner vi att vi kan bidra med erfarenhet och hjälp inom vårt starka nätverk, säger Patrik Färdow på PLAN som är initiativtagare till det nya programmet.

Ansökningstiden går ut den 30 april, därefter kommer det att ske en matchning mellan adept och mentor. Uppstartsmötet är planerat till Stockholm den 15 maj, då mentor och adept träffas första gången.

– Vi kommer att erbjuda 15 platser utspridda i hela landet nu det första året. De sökande skall ha höga ambitioner och potential att bli framtida nyckelpersoner inom SCM-området, säger Patrik Färdow.

Mentorerna kommer att vara seniora chefer inom PLAN med erfarenhet inom både SCM och ledarskap.

Hur ser arbetsmarknaden ut för nyblivna logistiker?

– Behovet av att jobba med att förbättra försörjningskedjor och minska onödig kapitalbindning har nog aldrig varit så stor som den är nu. Så efterfrågan är mycket stor. Tyvärr är många företag trots detta lite avvaktande. Rekryteringsprocesser tar också längre tid och färre företag är beredda att satsa på potential.

Vad är ditt främsta karriärtips till de nykläckta?

– Att lägga ner tid och kraft på att bygga upp ditt personliga nätverk. Här kan kontakterna som du kan knyta inom en förening som PLAN vara ovärderliga.

Av Hilda Hultén

Den som är intresserad av att delta som adept skickar ansökan med bifogat CV till helena.forslund@lnu.se senast den 30 april. 


Läs mer