Storetablering på gång i Bålsta

Storetablering på gång i Bålsta

Kilenkrysset har köpt 31 hektar mark i Logistikpark Bålsta som de nu ska utveckla tillsammans med Logicenters. Byggstart väntas ske under kvartal två i år. Bild Kilenkrysset

Kilenkrysset och Logicenters planerar en ny logistikpark i  Bålsta i Håbo kommun norr om Stockholm. Totalt är det 312 400 kvm mark som exploateras, med bygglov för totalt 150 000 logistikytor och möjlighet att bygga höglager. Byggstart väntas ske redan till våren.

Logisik Bålsta ser efter flera års planering nu ut att snart få sin första etablering. Och den kan bli riktigt stor. Det var Kilenkrysset som köpte marken, totalt 312 400 kvm, av Håbo kommun i december, och nu ger sig NREP Logicenters in sig i projektet. Utvecklingen ska ske i ett så kallat joint venture, som ägs gemensamt av bolagen.

– Vi har en uttalad strategi att bilda fler partnerskap kring fastighetsutveckling, och Logicenters är en jättebra partner, med rätt affärsmodell för att utveckla den här marken, säger Kilenkryssets vd Jens Persson.

Detaljer kring ägarförhållanden och köpeskilling avslöjas inte, men Kilenkrysset fick betala 24,8  miljoner för marken till Håbo Kommun och Håbo Näringsliv, och lika mycket till i infrastrukturbidrag.

– Det är Kilenkrysset som har drivit processen från början men de behövde en kapitalstark partner. Vi har samarbetat länge med Kilenkrysset och köpt både mark i  bl a Brunna och Nykvarn och fastigheter i Rosersberg av dem, så vi ser dem mer som en partner än en konkurrent, säger Eva Sterner, NREP Logicenters.

Logicenters ska ansvara för byggprocesser och kontakt med hyresgäster, och enligt Eva Sterner är intresset stort.

– Det som är speciellt med den här marken är att man kan bygga så stort och att det finns bygglov för höglager, sådan mark finns normalt inte att få tag i, säger Eva Sterner.

– Det som är speciellt med den här fastigheten är att vi kan bygga så stort –  upp till 150 000 kvm i en fastighet, enligt planen. Och dessutom finns det bygglov för höglager, vi tittar på att bygga 30 meter högt. Sådan mark finns normalt inte att få tag i.

Blir inte Amazon

Logicenters har flera intressenter, både potentiella tagare av hela fastigheten och mindre kunder. Diskussioner förs också med internationella aktörer, men enligt Eva Sterner är Amazon inte en av dem.

– Det är alla möjliga, men inte Amazon, det kan jag säga. Sen får vi se om det blir en storetablering med en kund eller en logistikpark med flera mindre fastigheter. Just nu tippar jag på en storetablering.

Byggstart är planerad till andra kvartalet 2019 och under första halvåret 2020 väntas de första hyresgästerna kunna flytta in.

 

Strategiskt läge

Håbo kommuns logistikområde Logistik Bålsta där marken ligger har ett strategiskt läge i Mälardalen intill E18 med ca 45 minuter till Stockholm och nära flera flygplatser. Området har ett elektrifierad järnvägsspår för godstrafik med stickspår till marken. Håbo Kommun har totalt 800 000 kvm mark i området, och den mark som nu säljs är den första att detaljplanläggas.

– Det här är den största markbiten, sen är det mindre fastigheter som planeras för kanske lättindustri och mindre etableringar. Men den marken är inte detaljplanerad än, säger Eva Sterner.

Av Hilda Hultén