Godstrafiken ljuspunkt när nya siffror för trafiken över Öresund släpps

februari 23, 2023 Transport

Utvecklingen för person- och bilresor över Öresund har övergått i ett fjärde mönster sedan 2015 – från stagnation (2015-2019) till pandeminedgång (2020-kvartal 1 2022), återhämtning (kvartal 2-3 2022) och försvagning (kvartal 4 2022). Det visar ett nytt Øresundsindex/Trafik med statistik för resandet och trafiken över sundet för det fjärde kvartalet 2022 och helåret.

Godstrafiken blev den stora ljuspunkten när det gäller trafiken över Öresund år 2022 och den positiva trenden fortsatte under fjärde kvartalet 2022. Antalet varu- och lastbilar samt godstågvagnar som kör över bron och färja ökade med 8 procent under 2022 jämfört med 2021, varav vägtrafiken över Øresundsbron står för en ökning på 14 procent.

– Godstrafiken ökar nu för det tredje året i rad, och allra mest för varu- och lastbilar över Øresundsbron. Järnvägens konkurrenskraft behöver stärkas, om vi ska se motsvarande utveckling på järnväg som väg. Siffrorna är därför ytterligare ett kvitto på att det behöver göras satsningar för att kapacitetsförstärka för hållbara järnvägstransporter, säger Linus Eriksson, vd på Øresundsbron.

Även antalet personresor och pendlarresor med Öresundståg över bron avslutade året med en kraftfull utveckling, vilket till stor del kan förklaras med en stor priskampanj för tågpendling under oktober.

Pendlaresorna över Öresund har återhämtat sig under hela året – från -23 procent under det första kvartalet till -3,5 procent vid utgången av det fjärde kvartalet jämfört med samma kvartal 2019.

– Med en stark dansk krona och en stor arbetskraftsbrist på flera håll i Danmark har året potential till att få ytterligare fart på arbetspendlingen i Nordeuropas största arbetsmarknadsregion, säger Linus Eriksson. 

För det totala antalet personresor och bilresorna via bro och färja skedde förra året en stark återhämtning som dock avslutades med en avmattning. Totalt ökade antalet personresor med 67 procent jämfört med pandemitunga 2021, men minskade med 8 procent i jämförelse med pandemifria 2019. Under 2022 ökade personbilsresorna över sundet till i genomsnitt 19 510 resor per dag, vilket är en ökning på 44 procent via såväl Øresundsbron som med Forseas färjor i jämförelse med helåret 2021.

Stora svängningar under 2022 gör att helårssiffran inte ger hela bilden av utvecklingen för resandet och trafiken över Öresund. Året började med ett mycket lågt resande. När Danmark och Sverige under vintern och våren 2022 tog bort inreserestriktionerna återhämtade sig resandet snabbt och under juli noterade bland annat Øresundsbron flera trafikrekord.

Året slutade därefter med en avmattning i resandet mellan Danmark och Sverige och som gör att siffrorna är något lägre än innan pandemin.

– Danskarnas fritidstrafik gav ett januarirekord i år och bidrar till fritidstrafiken 2023 faktiskt ligger högre än före pandemin. Vi har sett en tydlig effekt av en försvagad svensk krona, vilket dels ökar ett intresse för fritidsturer till Sverige och dels ökar drivkraften att söka arbete på den danska sidan. Båda sidorna har möjlighet att fånga möjligheterna, säger Linus Eriksson.

 

Här finns hela Øresundsindex/Trafik Q4 2022