Total hamnstrejk förödande för handeln

februari 28, 2019 Sjöfart

Johan Woxenius, professor i sjöfartens transportekonomi och logistik vid Göteborgs universitet. Foto: Minna Undin.

Tonläget i konflikten mellan Hamnarbetarförbundet och motparten Sveriges hamnar skruvas nu upp. Hamnarbetarna varslade igår om fullständig strejk, från och med 6 mars 2019. – För ett litet land beroende av utrikeshandel är det ett mardrömsscenario, säger Johan Woxenius, professor i sjöfartens logistik, enligt Land

 Varslet gäller alla medlemsföretag inom Sveriges hamnar, drygt 20 terminaler. Om storstrejken blir ett faktum kan det få långtgående konsekvenser för Sveriges handel med utlandet, enligt Johan Woxenius, vid Göteborgs universitet.

– Tidigare i år hade vi punktstrejker som rullade runt. Då kunde du alltid hitta en annan hamn. Nu är det väldigt mycket allvarligare – om det blir stopp i många hamnar samtidigt och det inte är bestämt hur länge, säger han till Land.

Redan ett par dagars nedstängning kan få stor påverkan, enligt Woxenius, och på sikt riskeras förtroendet för Sverige som handelsnation .Något som gör situationen än mer allvarlig är att det som går via hamnarna, både till och från Sverige, särskilt inom Europahandeln är komponenter till industrin. Transportkedjorna är känsliga för störningar.

– Det räcker med att det saknas någon typ av komponent så får du stänga ner hela eller delar av industrin, för att det är kopplat till flera led. Börjar du bryta de kedjorna så att det inte finns förtroende för det – då är det risk för långsiktiga konsekvenser, att du väljer att inte lägga tillverkningssteg i Sverige, säger Johan Woxenius.