Storsatsning på nytt svenskt rederi

april 24, 2019 Sjöfart

Nytt rederi investerar i nya fartyg. Foto SOL.

De två rederierna Wallenius och Svenska Orient Linien, SOL bildar ett nytt svenskt rederi: Wallenius SOL som kommer att transportera skogsprodukter och annat gods i ett nätverk som täcker Bottniska viken, Östersjön och Nordsjön. De första kunderna att teckna långsiktiga avtal är Stora Enso och Metsä Board.

– Tillsammans kan vi erbjuda en stark mix av erfarenhet och kompetens som stöd för en expansiv skogsindustri, kommenterar Ragnar Johansson, vd, Wallenius SOL.

Wallenius bidrar med kompetens inom industriell shipping, skeppsbyggnation och drift av fartyg. SOL har kompetens inom logistik för skogsindustrin och för annan last.

Totalt ska fem fartyg sysselsättas i trafiken, av dessa kan upp till fyra bli nybyggen. Ragnar Johansson, nuvarande vd för SOL, berättar för Sjöfartstidningen att planerna började ta form på allvar i slutet av 2017, även om idén är betydligt äldre än så.

– Vi tänkte att det borde gå att samordna och effektivisera skogsindustrins sjötransporter så att man koncentrerar trafiken till en hamn i Tyskland, Benelux respektive England.

Fristående rederi

Den del av nuvarande SOL:s verksamhet som överflyttas till Wallenius SOL omfattar i princip allt utom medelhavstrafiken och Transprocon, enligt Sjöfartstidningen. Wallenius Sol är ett helt fristående rederi med egen verksamhet.

– Till en början kommer rederiet att vara lokaliserat hos oss. Det blir business as usual fram till att nybyggda fartyg kommer. I princip blir det samma människor som gör samma saker under ett och ett halvt års tid. De fartyg som idag trafikerar är tänkta att fortsätta tills de blir avlösta av nybyggen, säger Ragnar Johansson till Sjöfartstidningen.

Skogsindustrin i fokus

Rederiet kommer att trafikera regionen i Bottniska viken och Östersjön med en linjetrafik från fem hamnar med regelbundna anlöp på kontinenten och i Storbritannien. Därigenom vill man erbjuda skogsindustrin, och andra kunder, kostnadseffektiva, operationellt effektiva och miljövänliga transporter.

– Vi är beroende av effektiva och miljövänliga transporter för våra produkter, kommenterar Knut Hansen, SVP Logistics Global, Stora Enso. Samarbetet med Wallenius SOL ökar vår konkurrenskraft globalt samtidigt som vi genom nya fartyg avsevärt reducerar vår miljöpåverkan.

Specialbyggda fartyg enligt Svensk/Finsk isklass 1A Super säkerställer service året runt, även i norra Östersjön och Bottniska viken. Flottan med service i Östersjön kommer inledningsvis att utgöras av fem fartyg. Upp till fyra av dessa kommer att vara nybyggnationer med miljöeffektiv LNG-drift för att minska miljöpåverkan. Leverans av de nya fartygen är planerad till 2021.