Pia Berglund nationell samordnare för inrikes sjöfart

januari 16, 2019 Sjöfart

Pia Berglund. Foto: Maritimt forum.

Det blir Pia Berglund, senast vice vd för Svensk Sjöfart,  som 1 februari 2019 tillträder tjänsten som nationell samordnare för inrikes sjöfart på Trafikverket. Pia Berglund är också ordförande i Maritimt Forum.

Den nationella samordnaren ska främja en effektiv inrikes sjöfart och närsjöfart samt förbättra förutsättningarna för överflyttning av godstransporter från väg till sjöfart.

I uppdraget ingår också att främja samverkan, föra dialog med berörda aktörer samt utarbeta och bidra till att verkställa en handlingsplan som främjar inrikes sjöfart och närsjöfart. Samordnaren ska ta in synpunkter från relevanta myndigheter och andra aktörer, till exempel det nationella godstransportrådet.

– Jag är mycket glad över att få tjänsten, säger Pia Berglund. Jag har jobbat med sjöfart i hela mitt liv och hoppas med min kunskap och erfarenhet bidra till att vi får till den överflyttning av gods till sjöfart som alla parter så länge önskat. Uppdraget är brett, och en god samverkan med myndigheter, branschen samt intresseorganisationer, kommer blir en viktig faktor för att vi tillsammans ska nå målet om bättre nyttjande av sjöfarten.

Rekryteringen är ett regeringsuppdrag och är tidsbegränsat på sex år. Pia Berglund kommer att vara placerad i Norrköping och tillträder sin tjänst den 1 februari. Hon är juristutbildad och har haft flera internationella uppdrag och chefstjänster på Transportstyrelsen och på Sjöfartsverket. Hon kommer närmast från tjänsten vice-vd och innan dess vd för branschorganisationen Svensk sjöfart, som är ett medlemsföretag inom Svenskt Näringsliv.

–Vi gläds över att Pia Berglund, som är en ytterst kunnig och driven person, har fått tjänsten som samordnare.  Vi ser fram emot att bistå och samverka i arbetet, hälsar Joachim Glassell, vd för Maritimt Forum.


Läs mer