Mälarhamnars framtid osäker

december 10, 2015 Sjöfart , Transport
Mälarhamnar AB har nyligen sagt upp avtalet med Transport. Från Mälarhamnar ABs sida har man enligt Transport flaggat för att ta in entreprenörer eller bemanningsföretag att ersätta de fast anställda hamnarbetarna i Köping och Västerås.
Bakgrunden är den upprustning av farlederna om 1,5 miljarder som ska finansieras i det sk Mälarprojektet.
“Transportarbetarförbundet har aldrig motsatt sig att hamnen ska få utvecklas och verksamheten växa, skriver lokala representanter för Transport i Arboga Tidning.
De säger sig tro att det finns en annan förklaring till beslutet än att kostnaden för lokala avtal skall finansiera 1,5 miljarder i Mälarprojektet.
Den planerade stora satsningen kan dock komma att kosta mer än så. Förberedelserna för slussutbyggnaden har redan startats och bygget väntas dras igång till våren. Men Södertäljes kommunalråd Boel Gohdner  har sagt att slussutbyggnaden “inte gynnar Södertälje”.
Nyligen har röster även höjts för att helt slopa satsningen på 1,5 miljarder eftersom EU kan komma att förbjuda tunga fartygstransporter på Mälaren som är Storstockholms största dricksvattentäkt. .Med den lösningen skulle hamnområdena i Västerås bebyggas och all hamnverksamhet flyttas till djuphamnen i Oxelösund.

Läs mer