Utökat beställaransvar på väg

november 2, 2015 Miljö/CSR , Transport
Transportstyrelsen har fått regeringens uppdrag att se till att beställaransvaret för vägtransporter ökas.
Åkerier är en lågmarginalbransch med stor utslagning. Bara i år har hittills över 100 åkerier gått i konkurs.

I förhållande till de stora transportköparna har åkerierna ett underläge. För att får uppdraget frestas de att dumpa priser och tänja på etiska och lagliga gränser.
Men snart kan de som beställer transporten börja tvingas ta ansvar för att upphandligen bygger på justa villkor och inte på illojal konkurrens.
Nu har Transportstyrelsen fått regeringens uppdrag att utreda hur läget ute på vägarna ser ut och snarast föreslå ändringar till ökat beställaransvar.
Ett beställaransvar står först på dagordningen och regeringen har begärt att den delen av utredningen ska redovisas tillsammans med förslag på åtgärder i mars 2016.

Läs mer