UPS får grön utmärkelse

december 16, 2014 Miljö/CSR , Produktion , Transport

UPS har fått sitt första “löv” av Green Freight Europe (GFE), en utmärkelse som delas ut till företag som aktivt arbetar med att minska sina CO2-utsläpp. Lövet är det första i ett program om fyra nivåer.

För andra året i rad har UPS kunnat leverera fler varor samtidigt som företaget minskat sina utsläpp av växthusgaser, något som möjliggjorts genom företagets framgångsrika miljöarbete på global nivå. 2013 minskade UPS sina koldioxidutsläpp med 1,5 procent jämfört med 2012, samtidigt som transportvolymen ökade med 3,9 procent.

För närvarande har UPS 3 647 fordon som drivs på alternativa bränslen och fungerar som ett “rullande labb” som testar och utvärderar nästa generations fordon. Sedan år 2000 har dessa alternativa fordon loggat mer än 560 miljoner kilometer och undvikit att använda mer än 130 miljoner liter av bensin och diesel. Företaget har som målsättning att vid slutet av 2017 ha kört 1,6 miljarder kilometer med alternativa bränslen.

UPS sammanfattar varje år miljöarbetet i sin Sustainability Report som finns att läsa på www.responsibility.ups.com


Läs mer