Säkrare trafik i Kattegatt och Skagerrak

maj 29, 2018 Miljö/CSR , Sjöfart , Transport

Nu ska fartygstrafiken i Kattegatt och Skagerrak bli säkrare och mer miljövänlig. Sverige och Danmark har tillsammans tagit fram åtgärder för att förbättra det hårt trafikerade området.

Transportstyrelsen har, tillsammans med Søfartsstyrelsen i Danmark, drivit frågan om att införa ruttåtgärder i Skagerrak och Kattegatt. De förbättringar som ska genomföras handlar om trafiksepareringar, rekommenderade rutter och djupvattenleder för transittrafik till och från Östersjön genom Kattegatt.

– Åtgärderna skapar genom trafikseparering en säkrare passage genom området norr om Skagen, som i dag är hårt trafikerat och där det ofta uppstår närsituationer mellan fartyg, kommenterar Andreas Holmgren, sektionschef på Transportstyrelsen.

Åtgärderna kommer också att minska trafiken i den hårt trafikerade rutten som idag finns i Kattegatt.

– Det skapas säkra farledsstråk för fartyg med stort djupgående och rutten längs med den svenska kusten etableras för att strukturera och fördela trafiken på ett säkrare sätt i hela Kattegatt, kommenterar Andreas Holmgren.

Utredningar som ligger till grund för förslaget pekar på att trafikregleringen förväntas minska olycksfrekvensen i området med ca 8 procent. Utredningen visar också att införandet av regleringen kan minska bunkerförbrukningen och därmed luftutsläppen med 1 procent i Kattegatt.

De nya åtgärderna träder i kraft den 1 juli 2020.


Läs mer