Klimatregler för flyget antagna

juli 2, 2018 Miljö/CSR , Transport

Nu har FN:s luftfartsorganisation ICAO:s råd beslutat om reglerna som ska gälla för CORSIA, det globala klimatstyrmedlet för det internationella flyget.

ICAO (International Civil Aviation Organization) fattade beslutet som innebär att flygbolagen efter år 2020 måste köpa utsläppskrediter och därmed kompensera för de utsläpp som överstiger 2020 års nivå.

Genom beslutet antogs standarder och rekommendationer för bland annat flygbolagens övervakning, rapportering och verifiering av utsläppen av koldioxid.

– Det här beslutet är en stor framgång och ett viktigt steg i arbetet med att begränsa det internationella flygets klimatpåverkan, säger Gunnar Ljungberg, sjö- och luftfartsdirektör vid Transportstyrelsen.

Sverige har under hela processen drivit på för att CORSIA ska få så hög miljöambition som möjligt. Samtidigt ska systemet vara enkelt att administrera och inte leda till snedvriden konkurrens mellan olika länders flygbolag.

– Vi hade hoppats på ett ännu mer ambitiöst styrmedel redan från början, men nu får vi blicka framåt och verka för att skärpa upp CORSIA successivt över tid istället. Nu är styrmedlet på plats och det är en stor framgång i sig, understryker Gunnar Ljungberg.

Beslutet i rådet kunde fattas med stöd av mer än två tredjedelars majoritet, vilket visar på det breda stödet för införandet av en global klimatåtgärd för flyget. Nu återstår dock ett intensivt arbete för staterna med att implementera reglerna för CORSIA i sina respektive länder. Inom EU kommer CORSIA att implementeras genom det befintliga direktiv som styr EU:s utsläppshandelssystem. Redan den 1 januari 2019 måste flygbolagen börja övervaka, rapportera och verifiera sina utsläpp i enlighet med kraven inom CORSIA.

CORSIA inleds med två frivilliga faser mellan 2021 och 2026, därefter blir styrmedlet obligatoriskt att delta i för alla icke-undantagna länder. Redan nu har dock 73 stater (varav 44 ECAC-stater) motsvarande cirka 88% av den internationella flygtrafiken, meddelat att de avser att delta redan från starten av CORSIA.


Läs mer