Detaljer om reduktionsplikten klara

april 9, 2018 Miljö/CSR , Transport
Reduktionsplikten träder i kraft den 1 juli i år och innebär en skyldighet att minska utsläppen av växthusgaser från bensin och dieselbränsle genom inblandning av biodrivmedel. Nu är detaljerna i bestämmelserna klara.

– Transportsektorn står för en tredjedel av alla Sveriges utsläpp. Reduktionsplikten blir ett viktigt verktyg för att öka användningen av biodrivmedel och att minska växthusgasutsläppen, kommenterar samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

Regeringen har beslutat om en förordning om reduktionsplikten som kompletterar den lag om reduktionsplikt som riksdagen tidigare har beslutat om. Dessa styr hur drivmedelsleverantörer ska minska utsläppen av växthusgaser från bensin och diesel genom att blanda in biodrivmedel.

Reduktionsplikten innebär att drivmedelsleverantörerna ska minska utsläppen med 2,6 procent från bensin och med 19,3 procent från dieselbränsle. Det motsvarar ungefär 5 volymprocent biodrivmedel i bensin och 25 volymprocent biodrivmedel i diesel. Kvoterna kommer sedan successivt att höjas för att bidra till att transportsektorns utsläpp minskas med 70 procent till och med 2030.

Den nya förordningen innehåller närmare regler för hur reduktionsplikten ska uppfyllas, till exempel hur växthusgasutsläpp från bensin, diesel och biodrivmedel ska beräknas. Förordningen reglerar också den avgift som drivmedelsbolagen ska betala om de inte uppfyller plikten eller om de redovisar för sent hur de uppfyllt plikten. Genom förordningen får Energimyndigheten bemyndigande att meddela ytterligare föreskrifter om bland annat hur växthusgasutsläpp ska beräknas och om hur reduktionsplikten ska redovisas.


Läs mer