Sveriges 25 bästa logistiklägen 2012

februari 9, 2012 Logistiklägen
Sveriges 25 bästa logistiklägen 2012

Nu är listan över Sveriges bästa logistiklägen 2012 här. Listan, som publiceras för åttonde året i Intelligent Logistiks temabilaga i Dagens Industri den 9 februari, är i år poängsatt.

Den 9 februari publiceras listan över Sveriges bästa logistiklägen 2012 i tematidningen Intelligent Logistik i Dagens Industri. På vår hemsida finns förutom listan massor av extramaterial.

Göteborg i topp
Göteborgsregionen, som i år även innefattar Borås, behåller sin plats som Sveriges överlägser bästa logistikläge, följt av Östgötaregionen och Jönköpingsregionen, som snor åt sig en egen tredjeplats, efter att 2011 ha fått dela platsen med Örebroregionen.
Bland årets klättrare hittar vi bl a Halmstad, som toppar statistiken över nya logistikytor 2012 och bland annat hårdsatsar på containertrafik i hamnen. Läget klättrar från en 13e till en 11e-plats. Klättrar gör också Mellansvenska regionen, som är en fusion mellan Falun/Borlänge och Gävle/Sandviken. Förra året lyckades Falun/Borlänge få en 20e-plats och Gävle/Sandviken en 15e-plats. Nu hamnar de gemensamt på plats 13, vilket visar vad ett gott regionalt samarbete kan göra för en regions betydelse som logistikläge.

Två nya på listan
I år har två nya lägen lyckats ta sig in på logistiktoppen. Det gäller dels Trelleborg-Ystad i söder, dels Umeå i norr.
Trelleborg har en av landets största hamnar sett till volymen och numera även logistikanläggningar i anslutning till hamnen. Ystad har flöden från den expansiva polska marknaden.
Även Umeå finns nu med på listan, trots avståndet till Sveriges demografiska mittpunkt. Med stora infrastruktursatsningar och Sveriges Nordligaste containerhamn kallar sig Umeå “porten till norra Skandinavien”. I Umeå finns också Nordic Logistic Center som fokuserar på intermodalitet och öppnar för ökade logistiketableringar i Norrlands mest expansiva stad.

Poängsatta lägen
Nytt för i år är att vi även publicerar poängsättningen på de olika lägena exklusivt på vår hemsida www.intelligentlogistik.se/logistiklagen. Där hittar du även skriftliga omdömen om varje enskilt läge och vanliga frågor och svar – FAQ – om listan.

Om Sveriges bästa logistiklägen
Sveriges bästa logistiklägen publiceras i år för åttonde året i rad av tidningen Intelligent Logistik. Sex olika kriterier styr placeringen på listan. Bland kriterierna finns det geografiska och demografiska läget som, tillsammans med infrastrukturen, väger tyngst för en regions placering på listan. Vidare räknas faktiska etableringar av logistikanläggningar i form av centrallager och anläggningar för tredjepartslogistik för distribution av konsumtionsvaror. Detta kriterium baseras på statistik från Colliers över hur mycket ny logistikyta som tillkommit i regionen under de senaste fem åren. Vidare vägs tillgång på exploaterbar mark, logistikservice och arbetskraft, utbildningar och regionens affärsklimat och samarbets/nätverksförmåga.

Se hela listan och läs mer på www.intelligentlogistik.se/logistiklagen