Rockwool till Eskilstuna

oktober 16, 2017 Logistik , Logistiklägen , Produktion

Den danska stenullsfabrikanten Rockwoll köper 180 000 kvadratmeter mark i Eskilstuna logistikpark. Satsningen har en potential att skapa cirka 150 nya jobb i Eskilstuna.

– Eskilstuna fortsätter att leverera som stark etableringsort och vi ser ett stort intresse både nationellt och internationellt. Rockwool blir den andra stora internationella etableringen i logistikparken i år. Det visar att vårt hårda arbete lönar sig, kommenterar Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Etableringen är den sjätte i raden av stora etableringar i och runt Eskilstuna logistikpark. Senast var det internationella molntjänstföretaget Amazon Web Service. Andra företag som just nu bygger upp sin verksamhet är Teknikmagasinet, Arken Zoo, e-handelsföretagen Sportamore och KitchenTime samt logistikföretaget Frode Laursen.

– Att Rockwool nu etablerar sig i Eskilstuna och Mälardalen är mycket positivt för hela regionen. Det kommer att bidra till nya arbetstillfällen inom ett område där vi vet att det finns god kompetens i staden. Det här stärker stadens och regionens position som en bra plats för att klara en effektiv varuförsörjning, kommenterar David Hofmann, vd Eskilstuna logistik och etablering AB.

Avtal om markförvärv är uppe för beslut på kommunstyrelsens sammanträde den 10 oktober. Avtal skrivs mellan parterna den 11 oktober i Eskilstuna.