Planer på ny tågpendel Vaggeryd-Ruhr

mars 14, 2012 Logistik , Logistiklägen , Transport
Planer på ny tågpendel Vaggeryd-Ruhr

– En elektrifiering av sträckan Vaggeryd-Värnamo skulle betyda mycket för möjligheterna till ökad kombitrafik, säger Peter Rostedt. Foto: Hilda Hultén

PGF Tåg som driver Vaggeryd Kombiterminal har planer på att starta en ny tågpendel för kombigods mellan Vaggeryd och Ruhr-området i Tyskland.

Av Hilda Hultén

– Tanken var att vi skulle starta vid årsskiftet, men turbulensen på marknaden med bl a Cargonets nedläggning gör att vi avvaktar, säger PGF Tågs vd Peter Rostedt, som tror att den nya pendeln kan komma igång i september.
Pendeln ska till en början köra med två avgångar per vecka och är öppet för alla aktörer. PGF har pratat med flera av de stora speditörerna och intresset för den nya pendeln är stort.
– Volymerna finns redan, det går massor av lastbilar från området till kontinenten, som kan ersättas av en tågpendel.
Varje avgång skulle minska antalet lastbilstransporter till kontinenten med 36 bilar.
– Det blir totalt 72 färre lastbilar i veckan, så det är en miljövinst, det handlar dels om import, men också om export från industrin i området.
Driften skall PGF sköta själva.
– Det var ingen annan som ville, säger Peter Rostedt.
Vaggerydsterminalen har idag kombitrafik med 6 avgångar per vecka till Göteborg, en av de stora kunderna är Waggeryd Cell.
– Det går väldigt bra med Göteborgspendeln, Waggeryd Cell slog produktionsrekord nyligen och volymerna på sträckan är bra.

Efterfrågar elektrifiering Vaggeryd-Värnamo
Ett hinder för den nya tågpendeln är kostnaden för det dieseldrivna loket mellan Vaggeryd och Värnamo.
– En elektrifiering av sträckan Vaggeryd-Värnamo skulle betyda mycket för möjligheterna till ökad kombitrafik, säger Peter Rostedt.
Men enligt Trafikverkets kapacitetsutredning ligger en sådan satsning ganska långt ned på prioriteringslistan, eftersom utredningen pekat ut Jönköping som strategisk placering för en småländsk kombiterminal.

– Det finns väl många kombiterminaler i Småland, och det har rått delade meningar om vilken vi ska satsa på, men vi har valt Jönköping, sade Lena Erixon, ställföreträdande generaldirektör på Trafikverket, vid sitt anförande på Stora Kombidagen 2012 den 14 mars.

Detta är något som Thomas Arvidsson, ledamot i Godstransportrådet, tycker är feltänkt.
– Att regeringen på lång sikt vill satsa stora pengar på att bygga en ny stor kombiterminal i ett område där det redan finns två välfungerande terminaler (Nässjö och Vaggeryd) som drivits fram av marknadskrafter är lite konstigt. De terminaler som finns har redan en sammanlagt överkapacitet på 4,5 gånger det förväntade behovet, säger han.

Logent tar över tullhanteringen
Vaggeryds kombiterminal drivs av PGF Tåg. Lagerhotellet, som ligger i anslutning till kombiterminalen, hanteras av PGF Logistik. PGF Tåg och PGF Logistik har också skrivit fleråriga avtal med logistikkoncernen Logent som innebär att Logent Customs blir en “inhouse” tullavdelning för Vaggeryd kombiterminal, Vaggerydspendeln och PGF Logistik. Logent ska sköta löpande import, export och transiteringar till och från Göteborgs Hamn, dit järnvägspendeln idag går sex dagar i veckan. I en framtid kan samarbetet också innefatta andra hamnar, då nya pendlar etableras.
– Det innebär stora möjligheter för oss och vi kommer att kunna växa med varandra. Med vår verksamhet i Göteborgs hamn och vid kombiterminalen i Sundsvall knyter vi nu samman olika logistiknoder, som på sikt kan skapa unika möjligheter, kommenterar Ann-Sofie Falkemar, vd Logent Customs.
 


Läs mer