Ökade godsvolymer för Göteborgs hamn

Ökade godsvolymer för Göteborgs hamn

Ökade containervolymer för Göteborg. Foto: Göteborgs Hamn.

Under årets första kvartal ökade containervolymerna i Göteborgs hamn med tre procent, från 184 000 till 188 000 TEU. Men än hamnen inte uppe i de volymer man hade för 10 år sedan. 

Antalet skeppade bilar ökade med 20 procent, medan intraeuropeiska roro-enheter och energiprodukter ökade med fem respektive tre procent. Det visar nyligen sammanställd volymstatistik för årets första kvartal i Göteborgs hamn.

Under första kvartalet 2018 ökade hanteringen av bilar med 20 procent jämfört med samma kvartal förra året. Den viktigaste förklaringen är Volvo Cars fortsatt goda resultat under kvartalet.

– Volvo Cars fortsätter producera och exportera stora volymer bilar från Torslandafabriken och det ger givetvis starka utslag på volymerna i hamnen. Det rör sig om en stor volymökning från redan väldigt höga volymer, och det är starkt att man lyckats öka försäljningen ytterligare, kommenterar Magnus Kårestedt, vd på Göteborgs Hamn AB.

Under årets första kvartal skeppades 188 000 TEU. Det innebär en uppgång med tre procent jämfört med samma period 2017 – en period som var den svagaste på containersidan på över tio år i hamnen.

Göteborgs Hamns volymer januari – mars 2018

Jan-mars 2018 Jan-mars 2017 Jfr %
Container, TEU** 188 000 184 000 3%
Järnväg, TEU** 100 000 106 000 -5%
Roro-enheter 152 000 146 000 5%
Nya bilar 80 000 68 000 20%
Olja, mTon 5,9 5,7 3%
Passagerare 223 000 264 000 -16%

Läs mer om Göteborgs hamn och APM Terminals satsningar på automation och digitalisering i nästa nummer av Intelligent Logistik – utkommer med Dagens Industri v. 20. 

Missa inte vårens stora logistikhändelse: Logistikläget 2018, fredag den 18 maj på Finlandshuset i Stockholm. I år fokuserar vi bland annat på de svenska hamnarna och frågan: vem bär ansvaret för hamninfrastrukturen? Anmäl dig här. 


Läs mer