Minskade svenska hamnvolymer

juni 4, 2013 Logistik , Transport

Hamnvolymerna i Sveriges alla hamnar minskade under förra året med 2 procent till 173 miljoner ton enligt myndigheten Trafikanalys.

Det var framför allt de lossade volymerna som minskade, medan de lastade volymerna var relativt opåverkade.
Totalt lossades 92 miljoner ton medan 81 miljoner lastades.
Containervolymerna minskade marginellt från 13,9 till 13,7 miljoner ton.
Flytande bulkgods som är den största godstypen i svenska hamnar, ökade dock med 4 procent.


Läs mer