Liten godsökning för Göteborgs hamn

januari 21, 2013 Logistik , Miljö/CSR , Produktion , Transport
Liten godsökning för Göteborgs hamn

Containerimporten till Göteborgs hamn minskade med 5 procent 2012. Foto Göteborgs Hamn

Göteborgs hamns godsvolymer ökade med 1 procent under 2012, visar en färsk sammanställning. Främst tack vare ökad export, två nya direktlinjer till Asien och nya tågpendlar. Importen minskade däremot markant.

Stark export, framför allt till andra världsdelar, gjorde att godsvolymerna i Göteborgs Hamn ökade något under 2012, trots nedgången i världsekonomin. Det visar en sammanställning av hamnens helårsvolymer. Med en samlad godsvolym på 42 miljoner ton växte Göteborgs hamn med en procent under 2012.

– Vi hanterar en stor del av Sveriges utrikeshandel och kan konstatera en inbromsning under förra året, men det är långt ifrån den dramatik vi upplevde under 2009, kommenterar hamnens vd Magnus Kårestedt.

Tydliga trender
Tre handelsmönster var särskilt tydliga i Göteborgs hamn under 2012: Handeln med andra världsdelar ökade medan Europahandeln minskade, mer export och mindre import samt mer gods från östkusten via Göteborg.

– Svagare efterfrågan i Europa gör att industrin söker nya marknader i andra världsdelar. Under 2012 hade vi kraftiga volymökningar på våra direktlinjer till andra världsdelar, medan många av fartygslinjerna inom Europa tappade gods, säger Magnus Kårestedt.

Volymer 2012
  Förändring %    2012    2011
Container (teu)    1 % 900 000  887 000 
Järnväg (teu)  10 % 411 000 374 000
Ro/ro-enheter   -4 % 534 000 559 000
Bilar  -31 % 163 000 237 000
Passagerare   -1 % 1 674 000 1 699 000
Olja (miljoner ton)    9 % 22,2 20,4
Kryssningsanlöp  33 % 69 52
Totalt (miljoner ton)   1 % 42 41,5

5 % minskad containerimport
Containerexporten via Göteborgs Hamn, som till stor del består av papper, trä, stål, fordon och industrikomponenter, ökade under året med tre procent medan importen minskade med fem procent.

Två nya direktlinjer till Asien, i kombination med nya järnvägspendlar, till exempel till Sundsvall, gjorde att fler företag på östkusten valde att frakta via Göteborgs Hamn.

– Det är ett attraktivt erbjudande för företag i hela landet att frakta sitt gods i fem till åtta timmar på en järnvägspendel som kör rakt ut på kajen i Göteborgs Hamn. Härifrån kan man sedan nå 140 destinationer direkt utan omlastning, säger Magnus Kårestedt.

Antalet containrar som transporterades med tåg till eller från hamnen ökade med hela 10 procent under 2012 och slog nytt rekord.

Bilar ned 31 %
Totalt hanterades 900 000 containrar, räknat i tjugofotscontainrar (teu), under 2012, en ökning med en procent jämfört med 2011 och ny toppnotering.

Roro (trailers och annat rullande gods) minskade däremot med fyra procent under 2012 och landade på 534 000 enheter. Den kraftigaste minskningen under 2012 stod antalet skeppade bilar för – minus 31 procent. Förklaringen ligger främst i minskad produktion av personbilar i Volvo-fabriken i Torslanda.

Framåt för Energihamnen
I Göteborgs energihamn tas hälften av Sveriges råoljeimport in och här framställs också etanol, diesel, asfalt och en mängd andra produkter. Total hanterades 22,2 miljoner ton energiprodukter under 2012, en ökning med nio procent jämfört med året innan. Uppgången beror främst på större volymer i raffinaderierna. En produkt som ökat särskilt mycket är diesel – plus 35 procent.

Sammanfattning 2012:

  • Fem nya fartygslinjer: Rederialliansen G6 till Asien, Maersk Line till Asien,
    CMA-CGM till Nederländerna och Norge, MacAndrews till England och Spanien och North Sea Roro till England
  • Fem nya tågpendlar: Oslo, Årsta, Hallsberg, Sundsvall, Jönköping
  • Kryssningsrekord: 69 kryssningsfartyg med över 80 000 passagerare, att jämföra med 5 fartyg och 2 400 resenärer 2002.
  • Ny skogsterminal: RPG Logistics öppnade terminalen i Arendal i juni 2012, med omlastning till contairar av skogsprodukter.
  • Terminalbesättningen blev komplett med APM Terminals i containerterminalen DFDS Seaways och C.Ro Ports i Ro/ro-terminalen genom Älvsborgs Roro
  • LNG-allians bildades med hamnen Rotterdam för att påskynda utvecklingen av flytande naturgas, LNG, som fartygsbränsle.

Läs mer