Sagax köper fyra fastigheter

januari 31, 2018 Lager , Logistik

Sagax har förvärvat fyra fastigheter för sammanlagt 150 miljoner kronor genom fyra separata transaktioner.

De förvärvade fastigheterna är belägna i Järfälla och Huddinge samt i Haarlem och Dordrecht i Nederländerna.

Fastigheterna omfattar en uthyrningsbar area om 15 900 kvadratmeter huvudsakligen bestående av lokaler för industri och lager. Det årliga hyresvärdet uppgår till 11,9 miljoner kronor. Hyresavtalens genomsnittliga återstående löptid uppgår till 5 år. Uthyrningsgraden uppgår till 100 %. Tillträde har skett.


Läs mer