Stora energibesparingar i lager – med enkla åtgärder

oktober 1, 2019 Lager , Miljö/CSR
Stora energibesparingar i lager –  med enkla åtgärder

Med relativt enkla medel går det att spara mycket energi i logistikfastigheter. Foto Logicenters.

Logicenters har i samarbete med ÅF-Infrastructure genomfört en energibesiktning på 13 av Logicenters fastigheter. Energibesiktningen visar att logistikanläggningarna kan spara in hela 30 procent av den totala energiförbrukningen. De flesta åtgärderna visar sig dessutom innebära relativt små investeringar.
I vintras inledde ÅF-Infrastructure, på uppdrag av Logicenters, ett projekt för att hjälpa Logicenters hyresgäster att energieffektivisera i fastigheterna och därmed minska sin klimatpåverkan. Totalt har 13 av Logicenters logistikanläggningar genomgått energiöversynen och resultatet visar på en stor besparingspotential.

Genom att effektivisera energiförbrukningen i fastigheterna är det möjligt att sänka energikostnaderna med en tredjedel. Totalt innebär det besparingar på en halv miljon kronor årligen – för varje fastighet.
– Vår energiöversyn visar att många eldar för kråkorna. Resultatet visar på högre besparingspotential än vi trodde, särskilt med tanke på att de fastigheter som genomgick besiktningen är moderna anläggningar. Samarbetet med ÅF är ett viktigt steg för Logicenters i syfte att energieffektivisera våra fastigheter och minska vårt klimatavtryck, kommenterar Matthias Kettelhoit, Head of Logicenters.
Energieffektiviserande åtgärder i de 13 anläggningarna kan totalt minska CO2-utsläppen med över 1 000 ton per år. För fastigheterna som genomgick energiöversynen skulle de föreslagna åtgärderna för att spara in 30 procent innebära en återbetalningstid på 7,5 år. Vid införande av mindre åtgärder, som i huvudsak inte innebär någon monetär investering, är besparingspotentialen ändå 6 procent.
– Energieffektivisering kan verka kostsamt, men genom detta projekt vill vi visa att det inte behöver kosta en förmögenhet att sänka sina kostnader. Det kan handla om att utbilda personalen i effektiv hantering av maskiner eller att införa tidsinställd belysning i lokalerna. Vissa investeringar har en längre återbetalningstid än andra, men i längden vinner både plånbok och miljö på att smarta, energieffektiva åtgärder införs, kommenterar Björn Rinde, energikonsult på ÅF-Infrastructure.
Nu fortsätter arbetet med att energibesikta fler anläggningar i Logicenters fastighetsportfölj. Totalt beräknas fastigheterna kunna minska sina CO2-utsläpp med hela 6 400 ton om året genom energieffektiviserande åtgärder.

Tipslista på åtgärder för att energieffektivisera logistikfastigheter:
• Onödig ventilation – Se över fastighetens nattliga drift av ventilation, då det ofta ventileras onödigt mycket när ingen är på plats.
• Värme – Vid många anläggningar är inomhustemperaturen högre än nödvändigt. Tillsammans med förbättrade rutiner för hur portar öppnas och stängs, kan en reglering av inomhustemperaturen innebära en stor besparing med minimala kostnader.
• Effektivisera belysningen – Genom att modernisera belysningen är det möjligt att, förutom att nå lägre energianvändning när lamporna är på, styra belysningen på ett smartare sätt. Ofta är ljuskällor påslagna under längre tider när ingen är på plats.