Företagens lager minskade fjärde kvartalet 2023

februari 22, 2024 Handel , Lager

Svenska företags lager minskade med 6,8 miljarder kronor i fasta priser under fjärde kvartalet 2023, jämfört med föregående kvartal. Minskningen motsvarar en nedgång med 1,2 procent i volym.

Industrins totala lager ökade med 2,0 miljarder kronor under fjärde kvartalet. Det motsvarar en uppgång med 0,7 procent i volym. Varuhandelns lager minskade med 8,8 miljarder kronor under fjärde kvartalet. Det motsvarar en nedgång med 3,0 procent i volym.

Industrins lager ökade

Lager av råvaror och förnödenheter i den totala industrin minskade med 1,2 miljarder kronor och lager av produkter i arbete, färdiga varor och handelsvaror ökade med 3,2 miljarder kronor. Det innebär att industrins totala lager ökade med 2,0 miljarder kronor under fjärde kvartalet.

Varuhandelns lager minskade

Företag inom varuhandeln minskade sina lager med 8,8 miljarder kronor under fjärde kvartalet. Störst nedgång hade partihandeln, där lagret minskade med 6,4 miljarder kronor. Detaljhandeln minskade lagret med 5,4 miljarder kronor och inom motorhandeln ökade lagret med 3,0 miljarder kronor.

Revideringar

Uppgifterna för fjärde kvartalet 2023 är preliminära. Sedan förra publiceringen har förändringen i industrins lager för tredje kvartalet 2023 reviderats upp med 0,1 miljarder kronor till en nedgång på 8,6 miljarder kronor. För varuhandelns lager har förändringen för tredje kvartalet 2023 reviderats ned med 0,4 miljarder kronor till en uppgång på 0,9 miljarder kronor.

Företagens lager 2023 kv4
SNI 2007 Bransch Förändringar i företagens totala lager (2010 års priser)
Kv 4 2023 Kv 3 2023 Kv 4 2022
Mnkr Mnkr Mnkr
B+C+G Gruvor och mineralutvinningsindustri, tillverkningsindustri och handel ‑6 846,2 ‑7 693,1 ‑7 704,1
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri och tillverkningsindustri 1 976,3 ‑8 558,1 1 847,3
Industri för insatsvaror (exkl. energi) ‑2 175,4 ‑2 320,9 ‑1 212,7
Industri för energirelaterade insatsvaror .. .. ..
Industri för investeringsvaror ‑2 116,5 ‑241,5 2 233,1
Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror 7 890,3 ‑4 399,3 2,8
Industri för varaktiga konsumtionsvaror .. .. ..
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 465,6 ‑163,8 213,5
C Tillverkningsindustri 1 510,7 ‑8 394,4 1 633,8
10-12 Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri ‑990,0 ‑329,4 120,0
13-15 Textil-, beklädnads- och lädervarutillverkning 48,7 ‑54,8 138,7
16 Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler 39,9 ‑427,3 62,9
17 Massa-, pappers- och pappersvaruindustri ‑333,2 ‑33,0 350,7
18 Grafisk och annan reproduktionsindustri 95,4 32,0 ‑97,1
19 Industri för stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter .. .. ..
20 Kemisk industri 10,0 ‑263,0 827,2
21 Industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel .. .. ..
22 Gummi- och plastvaruindustri ‑103,0 ‑203,3 156,6
23 Industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter ‑296,1 ‑542,7 ‑77,1
24 Stål- och metallverk ‑1 259,0 ‑540,4 ‑2 633,0
25 Industri för metallvaror utom maskiner och apparater ‑778,5 39,5 ‑393,3
26 Industri för datorer, elektronikvaror och optik ‑94,4 199,8 475,8
27 Industri för elapparatur ‑216,4 30,1 ‑61,9
28 Övrig maskinindustri ‑234,8 ‑149,3 1 032,4
29 Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar ‑1 963,4 ‑408,2 325,6
30 Annan transportmedelsindustri 499,4 ‑101,3 696,5
31-33 Övrig tillverkningsindustri, reparationsverkstäder och installationsföretag ‑226,0 ‑258,6 ‑5,3
G Parti- och detaljhandel ‑8 822,5 865,0 ‑9 551,4
45 Motorhandel 3 021,1 1 215,8 4 095,1
46 Partihandeln ‑6 416,4 1 858,5 ‑7 855,4
47 Detaljhandeln ‑5 427,2 ‑2 209,4 ‑5 791,1

Definitioner och förklaringar

Alla siffror är avrundade till en decimal. Totaler är beräknade före avrundning.

Källa: SCB