Byggmax satsar på fartygsfrakt

Byggmax satsar på fartygsfrakt
En sjättedel av flödena  går sjövägen nu. 100 000 byggvaror slipper åka lastbil säger Niklas Hamberg  Foto Lena Sonne

En sjättedel av flödena går sjövägen nu. 100 000 byggvaror slipper åka lastbil säger Niklas Hamberg. Foto: Lena Sonne.

Byggmax satsar på miljövänliga sjö- och järnvägstransporter, integrerad onlineförsäljning och smart placering av lager i de bästa logistiklägena.

Lågprisaktören Byggmax AB har en logistikstrategi som ligger i tiden. De var först ut som butikskedja att lägga lagret i en hamn och utnyttja samtransporter med andra företag. Närmare 20 procent av alla infrakter går nu med fartyg till Gävle och Lysekil.

– En sjättedel av flödena går sjövägen nu. 100 000 byggvaror slipper åka lastbil. Ett fartyg kan ju ta så mycket mer. Vi har linjetrafik från Storbritannien och norra Polen med veckotrafik. Just nu är det högsäsong, med tre anlöp per vecka, berättade Niklas Hamberg, logistikchef på Byggmax på TTFs seminarium om svensk närsjöfart.

– Genom sjöfarten har vi kunnat bli en attraktiv köpare och kan köpa från större leverantörer, till exempel i Polen, som sprutar ut byggmaterial i stora kvantiteter.

Utöver miljövänliga sjö- och järnvägstransporter, satsar Byggmax på integrerad onlineförsäljning och placering av lager i de bästa logistiklägena.

– Vi har sett över våra transporter och logistik under de senaste åren och förvärvat online-företaget Skånska Byggvaror som komplement till våra 128 butiker, säger Niklas Hamberg.

– Vi använder e-handel som språngbräda i jakten på större marknadsandel och har idag en tillväxttakt på 15 % per år med stigande tillväxttakt de senaste två åren.

Ett hamnnära lager i Gävle hamn som försörjer norra Sverige och finska marknaden och ett bulklager i Lysekil för västra Sverige och Norge kompletteras med ett plocklager för smågods  i Växjö. Även e-handel sköts från Växjö.

– Vi vill vara prisledande och då måste logistiken trimmas. Vi har gjort betydande kvalitetsförbättringar, minskat miljöpåverkan och sänkt kostnader. Vi hanterar 650 ton byggvaror varav 110 000 ton i egna lagerlösningar, säger Niklas Hamberg.

Företagets transportadministration och avtalsupphandling sköter Aditro Logistics som en integrerad del av Byggmax organisation.

– Vi arbetar mycket med samtransporter som blir billigare och försöker hitta transportörer som har plats för att få bättre fyllnadsgrad och kostnadseffektivitet.  Jysk till exempel, har ungefär samma flöden som oss, förklarar Niklas Hamberg.

Efter köpet av Skånska Byggvaror har onlineförsäljningen ökat rejält.

– Vi har utökat sortiment till 30 000 produkter online men har bara 2500 artiklar i butik – dock med successivt fler artiklar i butik. Butiken kan fungera som showroom för till exempel Skånska Byggvarors växthus, säger Niklas Hamberg.

Av Lena Sonne

 


Läs mer