Volvo Vera ska kunna dra släp på upp till 32 ton, vilket är drygt dubbelt så mycket last som Einrides fordon som ska kunna ta 15 ton last. Några närmare specifikationer kring räckvidd eller batteristorlek har dock ännu inte presenterats.

Vera ska till en början främst användas inom inhägnade områden som hamnar och logistikcenter, eftersom regulatoriska hinder finns för att köra förarlöst på allmän väg. Volvo betonar att fordonet fortfarande är under utveckling.

Se en film om Volvo Vera-konceptet på youtube