Specter fixar Teknikproffsets inleveranser

december 18, 2018 IT/Teknik , Lager

Markus Stenberg och Simon Wahlgren på Teknikproffset. Foto Specter.

Affärssystemsutvecklaren Specter lanserar nu omfattande förbättringar för inköp-, lager och leveranshantering. I samarbete med bland annat Teknikproffset.se har vi under hösten utvecklat ny funktionalitet i affärssystemet för en ännu smidigare och flexiblare hantering av plock & pack och inleveranser.

Teknikproffset.se säljer till privatpersoner och företag via egen webshop samt på marknadsplatserna CDON och Fyndiq. På sitt lager utanför Göteborg hanterar de över 7000 lagerförda artiklar samt tiotusentals beställningsvaror. Marginalerna i branschen är pressade och sortimentet består av både små och skrymmande produkter vilket gör det extra viktigt för Teknikproffset att ha ett effektivt logistikflöde.

– Ordervolymerna ökar och vi har planer på stark ökad tillväxt. Därför har vi under året arbetat fokuserat för att framtidssäkra vår leveranskapacitet. Vi har t.ex. gjort en del praktiska förändringar som fler packstationer och samarbetat tätt med Specter kring utveckling av ny funktionalitet i affärssystemet för att optimera både in- och utleveranser, kommenterar Simon Wahlgren, en av grundarna av Teknikproffset.

En av nyheterna i Specter är att artiklarnas streckkod kan scannas när inleverans görs på lagret. För Teknikproffset gör detta att inleveranser går snabbare att hantera, de får även bättre kontroll på att rätt artiklar skickats från leverantören och att lagersaldon blir korrekta. När inleveransen är klar är lagersaldot uppdaterat i affärssystemet och i Teknikproffsets webbshop. De artiklar som saknar streckkoder märks upp med egna etiketter. Därmed har alla förpackningar en streckkod, vilket ger Teknikproffset en effektivare hantering av utleveransflödet och vid inventeringar.

– Det har blivit betydligt enklare för vår lagerpersonal att hantera inleveranser. Nu vet vi att rätt artiklar inlevererats och att lagersaldon stämmer. Vi sparar dessutom tid vid varje inleverans, inventeringar och vid plock & pack. Det förenklar även vår hantering av beställningsvaror så att vi snabbare kan skicka dessa till kunden när de anlänt till vårt lager. Snabbare inleveranser gör att vi kan leverera snabbare till våra kunder, kommenterar Simon.

I nuläget hanterar Teknikproffset i genomsnitt cirka 500 order per dag. Vid försäljningstoppar som t.ex. Black Friday och julhandeln ökar volymerna kraftigt. Med de nya lösningarna i Specter räknar Teknikproffset med att de har kapacitet för att hantera runt 1400 order per dag med 6 stycken packstationer. När behoven ökar har de möjlighet att utöka med t.ex. ett extra skift eller med fler packstationer och ytterligare personal.

– Med all ny funktionalitet i Specter har vårt flöde snabbats upp betydligt och kunderna får sina leveranser snabbare. Det har blivit en betydligt enklare och tydligare hantering för vår lagerpersonal, vilket gjort att vi sparar cirka tio arbetstimmar per dag. Vi kan därmed hantera större ordervolymer än tidigare, med samma personalstyrka. Vi står nu rustade för att fortsätta vår tillväxt och ser fram emot ett fortsatt samarbete med Specter, avslutar Simon.


Läs mer