Logistikpris till smarta kyltransporter

mars 25, 2013 IT/Teknik , Logistik , Miljö/CSR , Transport

Envirotainer vann i fredags Postens logistikpris i hård konkurrens med Ahlsell, Lidl och Nowaste Logistics. Och till sommaren flyttar det snabbväxande kyltransportföretaget tillverkning och lager till Rosersberg.

Fredagen den 22 mars delades Posten Logistics Award  vid en ceremoni i Stockholm. Priset, som delats ut årligen sedan 2002 för att uppmärksamma och premiera god logistik, vanns i år av kyltransportföretaget Envirotainer, i hård konkurrens med övriga finalisterna Ahlsell, Lidl och Nowaste Logistics.

Motiveringen löd: ”Ett snabbväxande entreprenörsföretag som med innovativ teknologiutveckling, smarta omgivande tjänster och ett miljö- och resurstänkande kraftfullt har förbättrat och effektiviserat logistiken i sin nisch – temperaturkontrollerade flygtransporter för läkemedel”.

– Jag känner mig oerhört stolt över vad vi som bolag har gjort för att få den här utnämningen. Inte minst för att vi inte är kända i Sverige, men vi har majoriteten av våra anställda här och det här är en hedersbetygelse för dem, sade Gustaf Ljunggren, vd för Envirotainer vid prisutdelningen.

Juryn utser finalister utifrån tre huvudkriterier:

  • Logistiklösningens grad av innovationskraft, kreativitet och nytänkande
  • Logistiklösningens effektivitet och påverkan på verksamhetens konkurrenskraft, samt effektivitet och lönsamhet i verksamheten totalt sett.
  • Logistiklösningens miljö- och klimateffektivitet.

Enligt juryordföranden Mats Abrahamsson, professor i logistik vid Linköpings universitet och styrelseledamot i PostNord, är alla årets finalister goda exempel på innovativa logistikklösningar och lever upp till juryns krav.

– Vi har fyra nominerade företag och alla har gjort logistiken till en del av sin affär. Envirotainer har en vinnande lösning som inte bara är ett tekniskt system, utan en helhetslösning som präglar hela företaget, kommenterar Mats Abrahamsson.

Envirotainer tillverkar och hyr ut värmereglerade containrar för kyltransporter över hela världen till främst läkemedels- och bioteknikföretag.
Sen 2011 har bolagets omsättning ökat med nästan 15 procent samtidigt som lönsamheten stärkts kraftigt. En ny produktlinje och stora investeringar i utbyggnaden av containerflottan är viktiga faktorer bakom bolagets tillväxt.
Exportframgång för svenska kyltransporter. Bolaget var nominerat till Stora Exportpriset både 2011 och 2012.

Del i framgången är bolagets satsning på leasingavtal med partners inom flyg- och logistikindustrin i stället för försäljning av containrar, ett sätt att säkra snabb och lönsam tillväxt.

I sommar flyttar Envirotainer till nya lokaler som ägs av Brostaden AB. Huvudkontoret flyttas till en kontorslokal om 1 220 kvm i Upplands Väsby i juni och . På Tallbacksgatan i Rosersberg kommer produktion och Forskning & Utveckling att flytta in i en lokal om 5 640 kvm efter sommaren. I Rosersberg utvecklas Stockholm Nord logistikcenter, ett område med ett optimalt logistikläge utmed E4:an.

– Det handlar om en satsning på framtiden. Med de nya, modernare lokalerna – ämnade för vår verksamhet – skapar vi förutsättningar för att fortsätta vara det snabbväxande globala företag vi är idag, kommenterar Gustaf Ljunggren.

Hilda Hultén


Läs mer