Digitalisering: Framtidens transportplanering sker i realtid

juli 3, 2018 IT/Teknik , Logistik , Miljö/CSR , Transport
Digitalisering: Framtidens transportplanering sker i realtid

– En sak är säker – världen formligen exploderar av ny teknologi. Utvecklingen kommer aldrig mer gå så långsamt som den gör nu, sa Per-Olof Arnäs i sin teknikspaning på Logistiktrender. Foto: Hilda Hultén

En lastbil som i realtid delar data om last, fyllnadsgrad och destination med staden, och informeras om bästa rutt tillbaka. – Vi klarar inte av det helt idag, men i framtiden är detta möjligt, säger logistikforskaren Per-Olof Arnäs, som spanade om framtidens transporter på Logistiktrender i Helsingborg.

Ur Intelligent Logistik nummer 4 2018 – vill du läsa mer: prenumerera här!

– Tänk er att en lastbil kommunicerar direkt med staden den kör in i. Lastbilen säger “Hej, jag kör på miljöbränsle och har 83 procent fyllnadsgrad”. Staden svarar “Välkommen, du är en good guy – du får åka bussfil idag!”.

– Det är en vision, vi klarar inte av detta idag, men vi forskar i hur man kan samla in och förmedla all denna data, paketera den och värdera den i realtid, berättar Per-Olof Arnäs, forskare vid avdelningen för Service Management and Logistics på Chalmers.

Vid Catenas konferens Logistiktrender den 25 maj spanade han om teknikutveckling och framtidens transportsystem.

– En sak är säker – världen formligen exploderar av ny teknologi. Utvecklingen kommer aldrig mer gå så långsamt som den gör nu.

Nästan alla aspekter i teknikutvecklingen påverkar transport och logistik. Ett område som som i stor utsträckning redan digitaliserats är transporthandlingar och administration.

– Vi tar bort papperslapparna, det innebär en stor reducering av transaktionskostnaden – man går från att hantera transaktioner till att hantera avvikelser.

Självkörande fordon och delningsekonomi

Han gick även in på området elektromobilitet – nyttjandet av eldrivna fordon –  och vad det får för konsekvenser.

– Vi kommer att se en explosion inom nya sätt att distribuera. Elektromobilitet är en big deal, inte minst om man jobbar i fastighetsbranschen. Det här behöver fastigheter och elnät förberedas för, det kräver stora investeringar.

Ett företag som utvecklar självkörande elfordon för godstranporter är svenska Einride, som planerar att ha 200 fordon i skytteltrafik mellan Helsingborg och Göteborg redan 2020.

–  Det är en juridisk utmaning att släppa ut fordon utan förare på vägarna, men lyckas det så kapas åkeriernas största kostnader med tiotals procent.

Delningsekonomin kommer också påverka transportindustrin, menar Per-Olof Arnäs. Utmaningen är att göra den kollektiva transportkapaciteten tillgänglig och hitta matchningar mellan transportör och behov.

– Idag åker en lastbil inte från Helsingborg till Madrid förrän den säkert vet att det finns en körning tillbaka. I delningsekonomin kör lastbilen ändå och litar på att systemet hittar en matchning.

Inom just transporter är detta lite knivigt, eftersom många varuägare aldrig skulle låta en okänd aktör köra deras gods.

– Många jämför med Airbnb, men jag tycker Tinder är en bättre liknelse – det är lätt att hitta en matchning – men man har bara en dejt på sig att få relationen att funka.

En möjlig lösning är att utnyttja blockkedjeteknik, menar han.

– I blockkedjesystem har alla aktörer i en kedja tillgång till samma data. Det är ett sätt att dela information mellan aktörer som inte litar på varandra.

Beslut i realtid

Att tjänstifiera transportindustrin, göra den mer effektiv, uppkopplad och smart, och på så vis klättra i näringskedjan hänger på att lyckas samla och analysera data i realtid och fatta informerade beslut med hjälp av artificiell intelligens, AI.

– Det gäller sedan att våga lita på datan och låta systemet fatta beslut.

Per Olof Arnäs tar den tyska e-handlaren Otto som exempel. I e-handeln är returer en stor kostnad och Otto såg ett samband: Ju längre leveranstid desto fler returer. Otto ville även minska antalet försändelser per ordertillfälle.

–  Men eftersom Otto inte lagerhåller alla produkter utan säljer direkt via olika leverantörer, var det inte helt enkelt att påverka leveranstider eller skicka saker gemensamt.

Lösningen blev att utveckla en artificiell intelligens som fattar beslut om inköp, lagernivåer och transporter utifrån förväntad försäljning.

– Man började låta en AI ta hand om besluten, baserat på produktsökningar, väder och tidigare orderhistorik. Resultatet blev två miljoner färre returer om året och 20 procent lägre lagernivåer.

Han uppmanade slutligen åhörarna att gå på minst en konferens per år inom ett område man inte kan, och titta på minst ett Ted-talk i veckan om vad som helst.

– Det enda jag är säker på är att man inte kan stå still – man måste röra på sig.

Av Hilda Hultén

Ur Intelligent Logistik nummer 4 2018 – vill du läsa mer: prenumerera här!