Bättre verktyg för hållbara transportköp

oktober 23, 2013 IT/Teknik , Miljö/CSR , Transport

Nu följer Forum för hållbara transporter upp sina gratisversioner av transport-upphandlingsverktyget Q3 med en mer webbaserad betalversion av verktyget, med funktioner som underlättar köp av hållbara transporter.

Nu lanseras en ny version av upphandlingsverktyget Q3, vilket innebär en delvis ny kvalitetsstandard för vägtransporter. Nyheter i Q3-verktyget är bland annat utökade krav på uppföljning av transporterna, webbaserade applikationer för jämförelse av olika transportörer samt en ny metodhandledning.

– Det nya verktyget är utvecklat av våra medlemmar från olika branscher för att säkerställa att det passar alla slags vägtransporter. Vi ser det som ett steg på vägen mot att kraven i Q3 blir en absolut norm på transportmarknaden. En del av kraven ställs på den upphandlande organisationen, vilket torde vara unikt, kommenterar Lasse Holm, verksamhetschef för Q3 – Forum för hållbara transporter.

Det första Q3-verktyget lanserades 2005 och den version som nu släpps är den tredje uppdateringen. De tidiga versionerna var gratis för användare, men det nya verktyget är avgiftsbelagt. Q3-verktyget syftar till att spara tid för transportköpare som strävar efter hållbara vägtransporter. Verktyget kan även användas som avtalsmall.

– I det nya verktyget är fler delar än tidigare webbaserade, eftersom de flesta använder Q3 i syfte att spara tid. Utökad uppföljning av transporterna är ett djupt känt krav från branschen, där det är en självklarhet att köparen ska kontrollera att utförandet av transporten håller överenskommen kvalitet, säger Lasse Holm.

Q3 – Forum för hållbara transporter jobbar för att det ska bli enklare att köpa och sälja hållbara vägtransporter. Tjänsterna är exklusiva för organisationens medlemmar som bl a får tillgång till upphandlingsverktyg. Q3 – Forum för hållbara transporter ägs av sina medlemmar, ett 90-tal välkända aktörer med det gemensamma målet att skapa hållbar utveckling i transportbranschen.


Läs mer