AEB lanserar tullombudsportal

oktober 6, 2017 IT/Teknik , Logistik , Transport

AEB lanserar en internationell tullombudsportal för att stödja tullprocessen. Syftet med portalen är att förenkla samarbetet mellan exportörer och tullombud.

Genom att digitalisera samtliga transaktioner i tullprocessen och koppla samman exportörer med ombud ökar både transparens och efterlevnad samtidigt som kostnaderna minskar, är tanken.

Systemet finns redan  på den tyska marknaden och nu blir lösningen även tillgänglig i Sverige. Eftersom många exportföretag idag använder tullombud vid export till flera olika länder är behovet av en enklare tullprocess stort, menar AEB. Tullombudsportalen underlättar samarbetet mellan exportör och tullombud genom att digitalisera tullprocessen.

– Ansvarsfördelningen blir tydligare med vår tullombudsportal. Den säkrar efterlevnad från samtliga parter. När vi digitaliserar processen sjunker också kostnaderna, så att fler företag kan välja att exportera till tidigare svårnådda marknader. Det är bra för både exportörer, tullombud och ekonomin i stort, kommenterar Rickard Jönsson, sälj och marknad på AEB Sverige.

 


Läs mer