Verkstadsdepå för tåg etableras i Eskilstuna

januari 12, 2015 Infrastruktur

– Det är glädjande att Eskilstunas strategiska läge och vår kompetens inom järnvägsområdet bör att MÄLAB valt att etablera sin verkstadsdepå för de nya regionaltågen i Eskilstuna. Det är en satsning som gör att vår region blir en ännu starkare aktör när det gäller tågtrafik, såväl för person- som godstransporter, säger Tommy Spångberg, Logistikchef Eskilstuna Logistik.

Det var dagarna före jul som MÄLAB tog beslutet att ingå ett avtal med
Eskilstuna kommun om att hyra en verkstadsdepå för att underhålla de 33 nya regionaltåg som ska köpas in för att trafikera Mälardalen. Beslutet innebar att kommunen anlägger depån och hyr ut den under 25 år till MÄLAB, som i sin tur upplåter depån till den trafikoperatör och fordonsleverantör som anlitas för trafiken. Den nya depån ska vara klar att tas i drift andra halvåret 2017 och placeras vid Eskilstuna station.

Verkstadsdepån kommer att ha fyra verkstadsspår, en hall för utvändig tvätt,
sanering och avisning samt uppställningsspår med plattformar och tak för invändig städning. Därutöver kommer finnas stödfunktioner såsom reservdelslager.
– Verkstadsdepån är givetvis avsedd för MÄLABs persontrafik, men är självklart viktig även för Eskilstunas logistiksatsning. Den innebär att den fina järnvägskompetens som finns kan hållas kvar och utvecklas ytterligare, med fler personer inom området, ny kompetens och ökade resurser för underhåll och service. Konsekvenser som självklart är positiva även för vår kombiterminal och järnvägen i logistikparken, säger Tommy Spångberg,
Eskilstuna Kombiterminal är en av Stockholmsregionens viktigaste terminaler för godshantering.


Läs mer