Tillväxtverket ger bidrag till Katrineholms Logistikcenter

augusti 12, 2013 Infrastruktur , Logistik , Produktion

Tillväxtverket har bevilja ett bidrag på 673 000 kronor till en förprojektering av en godstågspendel till Katrineholms Logistikcenter KLC från norra Spanien och/ eller södra Frankrike. Det är en tredjedel av vad projektet maximalt får kosta. Resten ska kommunen betala.

KLC har nyligen förlängt avtalen med de konsulter som är engagerade i projektet med marknadsbearbetning, marknadsförning och kontakter med Trafikverket.

Förprojekteringen av godstågspendeln mellan Katrineholm och Spanien och/eller Frankrike är en fortsättning på den förstudie som redan gjorts. Nu är det meningen att kunder och tågföretag ska identifieras för att se om de vill vara med på en testperiod med denna pendel.

Både Spanien och Frankrike har de senaste åren haft negativa bytes- och handelsbalanser och importen från dessa länder till Sverige är inte så stor. Främst Spanien, dras med stora ekonomiska problem och hög arbetslöshet, vilket också dämpar dessa länders vilja och förmåga att importera svenska produkter. Det kan därför ta lång tid innan en växande handel mellan Sverige och Spanien ger bärkraft åt en mer frekvent godstågspendel.


Läs mer