Tågkompaniet tar över Krösatågstrafiken

december 12, 2017 Infrastruktur , Upphandling
Tågkompaniet tar över Krösatågstrafiken

Tågkompaniet kör Krösatågen de närmaste tre åren. Foto: Hallandstrafiken.

Tågkompaniet vann upphandlingen om Krösatågstrafiken. Trafiken i det nya avtalet startar den 9 december 2018 och gäller i nio år med möjlighet att ytterligare förlänga avtalet i tre år.

Hallandstrafiken har tillsammans med Jönköpings Länstrafik, Blekingetrafiken, Kalmar Länstrafik, Länstrafiken Kronoberg och Skånetrafiken upphandlat driften av Krösatågen. Upphandlinegn vanns av Tågkompaniet.

Krösatågssystemet har idag två trafikavtal som i genomförd upphandling slagits samman till ett gemensamt avtal för att öka attraktiviteten för upphandlingen. Den gemensamma trafikvolymen uppgår årligen till 5.5 miljoner kilometer och drivs med både el- och dieselfordon. Regionaltågsystemet har cirka 3 miljoner resenärer årligen.

– Fokus i kommande avtal kommer ligga på leveranskvaliteten för att utveckla trafiken så att fler och nöjdare kunder ska välja att resa med Krösatågen. För att nå målen kommer en del av ersättningen utgöras av ett incitament som baseras på utfall i kundnöjdhetsmätningar och punktligheten i leveransen, kommenterar Daniel Modiggård Trafik- och planeringschef på Hallandstrafiken.

Under avtalstiden finns även möjlighet att utöka trafiken på sträckor där det finns en efterfrågan på ett miljövänligt resealternativ.


Läs mer