S-utspel om hur man vill förbättra svensk järnväg

januari 23, 2014 Infrastruktur

– Järnvägens kris går ut över jobben. Såväl arbetspendling som industrins godstransporter drabbas. Det handlar om Sveriges framtid. En väl fungerande järnväg en förutsättning för att nå vårt mål om att Sverige ska ha EUs lägsta arbetslöshet år 2020, sa socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven på en presskonferens på bangården vid Stockholm C.

Socialdemokraterna föreslår att det statliga bolaget InfraNord omvandlas till en underhållsenhet inom Trafikverket, och att enheten sedan tar ett samlat ansvar för allt järnvägsunderhåll. Man vill skärpa tillsynen av järnvägen, och låta Trafikverket inspektera säkerheten, istället för att som idag låta entreprenörerna själva kontroller och godkänna sitt arbete. Dessutom vill S införa meddelarfrihet för alla anställda, så att alla som jobbar i järnvägsbranschen kan slå larm om säkerhetsbrister utan repressalier.

– Det har inte direkt varit järnvägens år. Över 1 000 järnvägsanställda har varslats, flera urspårningar har inträffat och underhållspengarna tycks inte komma ut i spåret. Socialdemokraternas förslag kan leda till minskad upphandlingsbyråkrati och fler anställda i spåret. Men också till en bättre fungerande järnväg och därmed ökat tågresande, säger Sekos förbundsordförande Janne Rudén i en kommentar.


Läs mer