Region Örebro lobbar för järnväg till Norge

Hur kan det både vara möjligt och lönsamt att bygga en snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm? Under Arendalsveckan, Norges motsvarighet till Almedalsveckan, presenterar bolaget Oslo-Sthlm 2.55 ett Business Case för hur en snabbare järnvägsförbindelse mellan huvudstäderna skulle kunna stå färdig redan 2030.

Region Örebro län, som är en av ägarna och initiativtagarna till bolaget, deltar på seminariet genom regionstyrelsens ordförande Andreas Svahn (S).

– Det här är ett av de viktigaste framtidsprojekten för Örebro län. För vår del skulle det innebära avsevärda förbättringar för det regionala resandet i länet och bättre möjlighet till både in och utpendling för resenärer i hela länet, kommenterar Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande.

– Det skulle generera stora nyttor form av en konkurrenskraftigare arbetsmarknad och ytterligare stärka länets tillväxt och utveckling. Det är därför vi prioriterat att delta i Arendal och att öka kontakterna med Norge.

En väl fungerande, snabb och attraktiv järnväg mellan Stockholm, Västerås/Eskilstuna, Örebro, Karlstad och Oslo skulle inte bara förbättra tågtrafiken mellan huvudstäderna. Längs vägen skulle många andra resenärer längs sträckan använda sig av tåget istället för andra färdmedel då det bor mer än 4,5 miljoner människor i stråket Stockholm–Oslo.

– Det behövs inte höghastighetståg för att öka tillgängligheten kraftigt. Med vanliga tåg skulle det vara möjligt att minska restiden till under tre timmar mellan huvudstäderna och för Örebro län skulle det vara möjligt att dagspendla till Karlstad eller göra det lika lätt och snabbt att ta sig till Gardermoen som till Arlanda. Antalet arbetsplatser som går att nå under en timme skulle öka med 90 procent bara i Örebro, fortsätter Andreas Svahn.

För drygt ett år sedan genomförde Oslo-Sthlm 2.55 en så kallad RFI (Request for information) i syfte att undersöka på vilket sätt näringslivet kunde bidra till att snabbare få till en bättre förbindelsen. Gensvaret var mycket stort och sedan dess har ett stort antal bolag jobbat tillsammans med Oslo-Sthlm 2.55 för att undersöka möjligheterna för att genomföra projektet.

– Vi står i ett läge där både den svenska och den norska regeringen nu visar intresse för att förbättra förbindelsen. Bolaget har kunnat visa att projektet skapar så pass stora restidsförbättringar att det till stora delar är kommersiellt lönsamt. I ett klimatperspektiv är det här dessutom ett projekt som är avgörande för att vi ska ställa om till ett mer hållbart resande, säger Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande.

 


Läs mer