Prisbråk bakom operatörsbyte i Årsta

Prisbråk bakom operatörsbyte i Årsta

Jernhusen och Logents “långsiktiga” samarbete i Årsta kombiterminal fick ett abrupt slut den 2 februari, då ett åkeri fick ta över terminaldriften istället för Logent. “Kommer man inte överens kan man inte fortsätta” kommenterar Olle Huusko, Jernhusen. 

Höjs priserna på kombilyft riskerar ännu mer gods att hamna på väg.

 

Ett långsiktigt åtagande. Så beskrevs avtalet mellan Jernhusen och Logent när det skrevs för knappt 1,5 år sedan, i augusti 2012. Driftavtalet sträckte sig fram till 2020, vilket skulle ge “stora möjligheter för parterna att investera långsiktigt”. 

– Logent fick alla chanser att fortsätta, men de tyckte inte att det vi erbjöd var tillräckligt bra, säger Olle Huusko. 

Men nu upphävs avtalet tvärt. Ett nytt avtal har tecknats med ett åkeriföretag, Carrier Transport, som tog över driften i Årsta den 1 februari. Carrier har hittills främst haft distribution och budtransporter i Storstockholm, med viss linjetrafik Stockholm-Göteborg. Nu ska man även hyra Crossdock-terminalen i Årsta från 1 april.
– Carrier Transport har helt andra förutsättningar och kan erbjuda helt andra tjänster och produkter och får en annan ekonomisk sits, eftersom de även hyr crossdock-terminalen, säger Olle Huusko, affärsområdeschef för kombiterminaler inom Jernhusen.
Han svarar försiktigt på frågan om varför avtalet sagts upp med Logent.
– Vi kom inte överens om något nytt avtal. Vi hade olika uppfattningar om olika saker. Logent fick alla chanser att fortsätta, men de tyckte inte att det vi erbjöd var tillräckligt bra.
Enligt honom handlar det inte om någon djupare konflikt företagen emellan.
– Bytet av terminaloperatör hade affärsmässiga grunder. Vi har fortfarande ett gott samarbete med Logent vid vår terminal i Sundsvall.
– Terminalavtal innehåller flera komponenter, som drift, avgifter och marknadspriser. Vi hade olika uppfattning och kommer man inte överens kan man inte fortsätta.

“Drabbar kombitrafiken”
– Vi kom in för snart två år sedan, när Jernhusen tagit beslut om att investera i Årstaterminalen, bland annat i nya kranar. Vi hade en överenskommelse om att jobba långsiktigt tillsammans, men det har inte blivit som vi tänkt oss, säger Michael Arvidsson, vd på Logent.
– Vi hade uppfattningen att vi skulle investera genom att bygga upp kundbasen och volymerna tills kranarna var på plats, men det har tillkommit krav på oss i form av höga avgifter.
– Jernhusen har investerat tungt i kranen, men vår uppfattning var att investeringen skulle återbetala sig långsiktigt genom ökad effektivitet och minskad hanteringskostnad. Vår kalkyl höll inte med avgifterna Jernhusen krävde, vi var inte beredda att dra fanan och transportera över kostnaderna för ett lyft på kunderna. Jag antar att CarrierTransport resonerade och räknade annorlunda.
Det är känt att priserna på lyft i landets kombiterminaler är mycket pressade.
Michael Arvidsson är rädd för att det i slutändan att det drabbar hela kombitrafiken.
– Ingen i kombitrafiken tjänar några stora pengar och särskilt inte terminaloperatörerna. Blir priserna för hanteringen för höga, blir effekten att godset hamnar på vägarna istället. Volymerna pressas ned ännu mer och det blir ännu svårare att överleva.

“Vi får bli som Ryanair”
Logent affärsområde Ports & Terminals har satsat intensivt på att bygga upp sin terminalstruktur i landet, sedan tidigare driver bolaget kombiterminaler i Sundsvall, Umeå och Hallsberg och stuveriverksamhet i Stockholms Hamnar.
De driver också bilterminalen i Göteborgs hamn, där volymerna och lönsamheten viker. Det senaste tillskottet i terminalstrukturen är Verköhamnen i Karlskrona, där driften ska ske gemensamt med Stena Line. Förlusten av Årstaterminalen är ett hårt slag mot strukturen, men Michael Arvidsson är ändå positiv.
– Vi är fortfarande en stor och viktig aktör och har ett fungerande terminalnät. Om vi bedömt att vi inte klarat oss utan Årstaterminalen, hade vi fått acceptera Jernhusens villkor och ha kvar driften.
– Naturligtvis behöver vi också något i närheten av Stockholm. Men vi kan ju satsa på att bli en kombitrafikens Ryanair med terminalen “Stockholm Hallsberg”, skämtar han.

Av Hilda Hultén

Artikel ur tidningen Intelligent Logistik nr 1 2014, som publicerades som temabilaga i Dagens industri den 6/2. 


Läs mer