Oxelösunds hamn rustar sig för Bergslagens malm

Oxelösunds hamn rustar sig för Bergslagens malm

Oxelösunds hamn behöver rustas upp för en halv miljard för att klara malmen från Grängesberg. Foto Wikipedia

De historiskt höga malmpriserna ger förhoppningar om nya exportintäkter för Sverige. Statsminister Fredrik Reinfeldt antydde nyligen att en framtida ökad svensk malmexport kan bli Sveriges svar på Norges olja.

Av Gösta Hultén

Men infrastrukturen behöver förbättras och byggas ut om malmen ska nå världsmarknaden till rimliga kostnader.
Grängesberg som är nästa stora järnmalmsgruva att återöppnas har ett avtal om att ta malmen via den befintliga järnvägen till Oxelösund. Nordic Iron Ore AB i Ludvika arbetar parallellt med Grängesberg Iron AB när det gäller transportlösningar för ytterligare malm från Ludvikafältet efter 2015. Ludvikafältet skulle 2018 kunna komma upp i cirka 4 miljoner årston och livslängden beräknas till minst 25 år.

Stora volymer
Man räknar med en volym på 2,5 miljoner ton järnmalm under flera decennier framåt bara från Grängesberg.
Fullt utbyggd skulle malmen från Grängesberg innebära fördubblade volymer för Oxelösunds hamn och många nya arbetstillfällen.
På ett seminarium i Eskilstuna nyligen ställde sig Sörmlandsregionen bakom Oxelösund som utskeppningshamn för den framtida malmen från Bergslagen.
– Vi har en unik infrastruktur, som kopplar ihop sjö- och järnvägstrafik och som gjort att Grängesberg Iron AB valt att inleda samarbete just med Oxelösunds Hamn. Det är vi stolta över. Vi har en effektiv teknik för omlastning järnväg-fartyg och hamnen är profilerad mot tunga bulkflöden i stora fartyg, säger Erik Zetterlund, vd Oxelösunds Hamn.

Kräver miljardinvesteringar
Men malmtransporterna kräver investeringar i en upprustad järnväg bl a söder om Ludvika och vid Eskilstuna på sammanlagt ca 2 miljarder SEK.
Nu hoppas han att en del av de statliga medel som regeringen utlovat för järnmalmstransporternas infrastruktur, öronmärks för detta.
– Det brådskar för malmen från Grängesberg börjar komma redan 2015. Är inte upprustningen klar då, kan vi få logistikproblem som hämmar exporten.
Att Grängesberg Iron AB själva skulle stå för en del av kostnaden att rusta upp banan är en absurd tanke, tycker han.
– Det skulle innebär att banans nya kunder skulle få betala, men gamla kunder skulle få åka gratis. Det är en absurd tanke, säger Erik Zetterlund.

Hamnen behöver rustas
I hamnen behöver man också nyinvestera för att ta emot malmen från Grängesberg.
– Vi behöver ett nytt miljötillstånd i och med att utskeppningen skulle öka så kraftigt. Vi behöver också en ny malmficka, ett nytt malmlager under tak, en ny utläggare för att kunna ta emot större malmfartyg och troligen även en förlängd kaj, säger Erik Zetterlund.
Kostnaderna rör sig om totalt ca 500 miljoner.
– Det är inte dyrt med tanke på vad malmexporten skulle dra in till Sverige, menar han.


Läs mer