NCC bygger del av Västlänken

december 1, 2017 Infrastruktur

NCC och tyska Wayss & Freytag Ingeniurbau AG i konsortie har av Trafikverket tilldelats uppdraget att bygga deletapp Korsvägen i Västlänken.

Västlänken är en järnväg i tunnel under centrala Göteborg som ger staden genomgående pendel- och regiontågtrafik med  tre nya stationer. Ordervärdet uppgår till totalt 3,8 mdr SEK och avtalet beräknas att undertecknas i början av december.

Det totala uppdraget består av att bygga Västlänkens tunnel som sträcker sig från Landala, via Korsvägen, Örgryte/Jakobsdal och ansluter i Almedal till befintliga spår. Byggstart är planerad till våren 2018 och projektet beräknas pågå fram till och med 2026.

Uppdraget utförs av NCC och Wayss & Freytag Ingeniurbau AG i konsortie med cirka 50 procentig ägarandel vardera. NCC kommer registrera ordern i fjärde kvartalet 2017 i affärsområdet Infrastructure, under förutsättning att beslutet inte överklagas innan avtalsspärren går ut den 7 december 2017.


Läs mer