Mer naturgas i Göteborgs hamn

Mer naturgas i Göteborgs hamn

En ny anläggning för naturgas byggs av Swedegas i Göteborg Hamns energihamn. Foto: Swedegas

Nu är bygget av Göteborgs första anläggning för flytande naturgas (LNG) i Göteborgs hamn igång. Anläggningen innebär nya möjligheter för LNG-drivna fartyg som anlöper Göteborgs Hamns energihamn och beräknas tas i drift under 2018.

LNG som fartygsbränsle används allt mer i världen i takt med att de globala utsläppsreglerna för sjöfarten blir allt striktare. I Göteborgs Hamn har man kommit långt på området – redan hösten 2016 genomfördes den första LNG-bunkringen. Sedan dess har hamnens driftsföreskrifter och rutiner utvecklats och effektiviserats, och med det har antalet LNG-bunkringar ökat stadigt.

Sedan starten har företaget Skangas försett fartyg med LNG genom ship-to-ship-bunkring i Göteborgs Hamn. Nu kommer ytterligare en aktör in i form av Swedegas, som äger och driver det svenska stamnätet för gas. Swedegas utökar nu hamnens totala LNG-erbjudande med en anläggning på land som kommer att erbjuda snabb, säker och effektiv LNG-bunkring från landsidan. Fartygen kan bunkra LNG samtidigt som de lastar och lossar i Göteborgs Hamns energihamn.

– Med både Skangas och Swedegas i Göteborgs Hamn så har vi två aktörer som kompletterar varandra med olika erbjudanden. Det ger rederierna ytterligare incitament att överväga LNG som bränsle, kommenterar Jill Söderwall, chef för Energihamnen, Göteborgs Hamn AB.

Anläggningen blir skalbar och kommer att kunna anpassas efter kundernas behov. Kunden kommer också att fritt kunna välja av vem man köper själva gasen. LNG:n kommer till anläggningen via trailers eller containers och distribueras via en 450 meter lång vakuumisolerad kryogen rörledning ut till kajerna i Skarvikområdet i Göteborgs Hamns energihamn.

– I likhet med stamnätet där både natur- och biogas transporteras är den nya anläggningen flexibel och kan även användas för lagring och transport av förnybar gas. Redan idag kan kunderna utmed gasnätet välja biogas, och den möjligheten vill vi erbjuda även sjöfarten som ett nästa steg i deras i omställning till miljöriktiga alternativ, kommenterar Johan Zettergren, vd för Swedegas.

LNG är idag det renaste marina bränslet som står till buds för den storskaliga sjöfarten. LNG som drivmedel sänker utsläppen av svavel, partiklar och tungmetaller till ett minimum. Utsläppen av kväveoxider sänks med 80 procent. EU har också pekat ut LNG som ett viktigt fartygsbränsle för framtiden.


Läs mer