Allt fler vill bli lokförare. Foto: Green Cargo.

Statistik från Myndigheten för yrkeshögskolan visar dessutom att allt fler vill utbilda sig till lokförare. Antalet behöriga sökande till lokförarutbildningen har på bara ett år ökat med närmare 1000 personer. Totalt var det förra året 2808 sökande som gjorde upp om de 330 platserna på utbildningen. Med över åtta behöriga sökande per plats är lokförarutbildningen den i särklass populäraste YH-utbildningen.

Trots högkonjunktur lockade yrkeshögskolan förra året fler sökande än någonsin, 52 400 personer, en ökning med 1 700 personer jämfört med året innan.

Även YH-utbildningarna till tandsköterska, vårdadministratör och behandlingspedagog är populära. Trots att antalet utbildningsplatser byggts ut de senaste åren går det idag närmare fem behöriga sökande per plats på tandsköterskeutbildningen och 3,5 sökande per plats på utbildningarna till vårdadministratör och behandlingspedagog.

Behöriga sökande per plats 
1 Lokförare 8,5
2 Tandsköterska 4,7
3 Vårdadministratör/medicinsk sekreterare 3,5
4 Behandlingspedagog 3,5
5 Redovisningsekonom 3,4

Uppgifterna avser 2017 och endast utbildningar med fler än 300 platser.