Inga prishöjningar för Göteborgs hamn

oktober 12, 2017 Infrastruktur , Logistik , Sjöfart , Transport
Göteborgs hamn håller hamntaxan på 2015 års nivå. Foto: Göteborgs hamn.

Göteborgs hamn håller hamntaxan på 2015 års nivå. Foto: Göteborgs hamn.

Göteborgs hamn har valt att frysa hamntaxan för tredje året i rad. Det innebär att hamntaxan för 2018 ligger kvar på 2015 års nivå.

Alla fartyg som anlöper Göteborgs hamn betalar hamntaxa. Den baseras på fartygets bruttovikt och fartygstyp. Hamntaxan finansierar till exempel underhåll av farleder, trafikinformation och säkerheten i hamnen.

Nu väljer Göteborgs hamn att avstå från avgiftshöjningar i hamnens hamntaxa – för tredje året i rad.

Sedan tidigare ger hög miljöprestanda rabatt på hamntaxan i Göteborgs hamn. Två globalt erkända index används som grund för premien som i dagsläget tillfaller en tredjedel av fartygsanlöpen i hamnen. Dessutom får fartyg som växlar över till flytande naturgas, LNG, ytterligare rabatt.

Nytt för i år i Göteborgs hamns hamntaxa är också att rabattperioden för kryssningsanlöp förlängs till att även gälla över december månad. Det hoppas man ska leda till fler anlöp och fler kryssningsresenärer i den göteborgska julhandeln.


Läs mer