Göteborgs hamn återplanterar ålgräs

augusti 1, 2018 Infrastruktur , Miljö/CSR , Sjöfart
Göteborgs hamn återplanterar ålgräs

Göteborgs Hamn expanderar med en ny terminal i ytterhamnarna på Hisingen. För att ålgräsbeståndet inte ska minska återplanteras ålgräset på en annan plats i Göteborgs skärgård. Bild: PAG Miljöundersökningar.

I måndagens DN uppmärksammas Göteborgs hamns återplantering av ekologiskt viktiga ålgräsängar, som försvinner i och med utbyggnaden av Göteborgs hamn. 

Skandinaviens största hamn expanderar. En ny terminal för roro- och containertrafik ska byggas intill nuvarande roroterminal vid Arendal. Expansionen är den största i Göteborgs Hamn sedan 1970-talet. På platsen för den nya terminalen finns det idag 1,7 hektar ålgräs, som är viktiga både för havets ekosystem som helhet och för många fiskarter.

För att inte ålgräsbeståndet ska minska i Göteborgs skärgård kommer Göteborgs Hamn att plantera minst lika mycket ålgräs på en annan plats i närheten.

—     Ålgräsängar är en viktig del av ekosystemet och barnkammare för flera fiskarter. När vi anlägger den nya terminalen kommer ålgräsängarna som ligger just där att försvinna. Därför kommer vi att återplantera minst lika mycket ålgräs som försvinner från Arendalsviken, kommenterar Edvard Molitor, miljöchef på Göteborgs Hamn AB.

Men det är inte enkelt att plantera ålgräs. Skotten planteras ett åt gången. Det tar tid, men det är den metod som forskning har visat fungerar bäst.

Testplanteringar i fyra områden
För att ålgräset ska ha så bra förutsättningar som möjligt att frodas inleds projektet med testplanteringar i fyra olika områden. 2018 görs testplanteringen och år senare utvärderas testplanteringen och det området som visar bäst resultat väljs ut för att plantera ålgräset på.

Återplanteringen av ålgräset görs i samarbete med marinbiologen Sandra Andersson på Marine Monitoring, Havs- och Vattenmyndigheten och Länsstyrelsen. Satsningen är en del av den miljökompensation Göteborgs Hamn åtog sig att göra i samband med att utbyggnaden av hamnen fick miljötillstånd.

—  Som alltid när vi bygger nytt kompenserar vi för de intrång vi gör. För att vi ska behålla vår konkurrenskraft och möta framtida tillväxt måste hamnen växa – men på ett hållbart sätt, kommenterar Edvard Molitor.


Läs mer