Framtidens bästa logistiklägen på Elmia Future Transport 8 oktober

september 30, 2013 Infrastruktur , Logistik , Logistiklägen , Transport

Nordic Rail på Elmia i Jönköping, som i år går den 8-10 oktober, är sedan länge den ledande järnvägsmässan i Norden. Mässan har blivit den självklara mötesplatsen för alla som arbetar med järnvägsfrågor och inom järnvägsbranschen.

På Elmia görs eller skapas grunden för framtida affärer inom hela den nordiska  järnvägsbranschen. Mässan besöks både av banhållare, fordonstillverkare och operatörer. De som arbetar med underhåll och service finns här, liksom komponenttillverkare, konsulter och speditörer.

Elmia Nordic Rail har arrangerats vartannat år sedan 1995. Sedan 2007 har Elmia Future Transport gått samtidigt. Den har ett bredare perspektiv på transporter, men båda har fokus på framtidens transporter och på intermodala lösningar. Här finns bl a även kommuner, fastighetsaktörer och logistiknätverk bland utställare besökare från hela Norden.

På öppningsdagen, tisdagen den 8 oktober kl 11-11.40 arrangerar tidningen Intelligent Logistik ett utställarseminarium (US6) på temat Future Transport och Sveriges bästa logistiklägen.

– Här kommer vi att försöka belysa hur befolkningsutveckling och infrastruktursatsningar med bäring på järnsvägssidan kan förändra bilden för de olika logistiklägen som vi årligen listar på Sveriges bästa logistiklägen.

– Inriktningen blir främst på nya järnvägs- och kombiterminalsatsningar, säger Gösta Hultén, Intelligent Logistik, som är moderator för seminariet.

Den snabba befolkningsökningen i Östra Mälardalen, planerna på Norvik, nya kombiterminaler omkring Stockholm och den kommande Fehmernbältförbindelsen är faktorer som alla kommer att påverka godsflöden och logistiketableringar.

Inbjudna talare är bl a Holger Jonasson, Nässjö Näringsliv AB, som med engagemang och entusiasm lyckats sätta den klassiska järnvägsknuten Nässjö på den nordiska logistikkartan, med en rad stora etableringar.

Jernhusen AB är en av de ledande aktörerna på järnvägssidan, med ambitiösa planer för att öka godsvolymerna på järnväg och i kombiterminaler. Micael Svensson är här chef affärsområde godsterminaler och han berättar om Jernhusens framtidsplaner.

På NCC Property Development har Maria Björsander motsvarande uppdrag. Hon kommer att berätta om hur NCC resonerar vid valet av investeringar och hur hon ser på markpriser, infrastruktur och kommunernas roll och bemötande.

Seminariet avrundas med ett panelsamtal och det blir då också tillfälle till frågor.


Läs mer