Föraren frias från broolyckan i Södertälje

september 29, 2016 Arbetsmarknad , Infrastruktur , Transport

Midsommarafton kraschade en lastbil in i sidan av motorvägsbron i Södertälje och orsakade stora skador. Nu avskrivs förundersökningen mot chauffören som en ren olycka.

Kostnaderna för Trafikverket har totalt överstigit 20 miljoner och trafiken orsakades stora problem när en körbana stängdes av under lång tid. En grov uppskattning beräknar kostnaderna för förlorad arbetstid för bilister till ca 100 miljoner

Polisen inledde en förundersökning om vårdslöshet i trafik. Men idag förundersökningen lagts ner. ”På det utredningsmaterial som nu föreligger går det inte att bevisa att den eller de som har varit föremål för utredningen haft sådant uppsåt (insikter och avsikter) eller har visat sådan oaktsamhet (vårdslöshet) som krävs för att förfarandet skall vara brottsligt”, skriver polisen i ett mejl till Länstidningen i Södertälje.

– Vi betraktar det här som en ren olycka, en olyckshändelse, säger Håkan Wahlfridsson, polisinspektör och förundersökningsledare till tidningen.

Det betyder att lastbilschauffören frias helt.

Inga tekniska fel eller brister på lastbilen har kunnat påvisas som skulle ha kunnat orsaka olyckan.

Oycksförloppet har inte fångats av vägkameran.

 


Läs mer