DB Cargo transporterar järnvägsräls till Ukraina

maj 24, 2023 Infrastruktur , Transport

DB Cargo Full Load Solutions samordnar transporten av 25 000 ton järnvägsräls som fraktas från Frankrike till Ukraina. Detta är ett samarbete mellan flera parter och är en del av det arbete som pågår för att återuppbygga infrastruktur som förstörts i Ukraina sedan den ryska invasionen.

Ukraina hade före kriget en väl utvecklad järnvägsinfrastruktur som möjliggjorde en stor andel av landets person- och godstransport. Sedan kriget bröt ut har stora delar av landets järnväg skadats avsevärt av ryska angrepp. På samma sätt har även den enda tillverkaren av stålskenor förstörts. Därför förser nu Frankrike Ukraina med ny järnvägsräls för att möjliggöra återuppbyggnad av viktig järnvägsinfrastruktur i landet. Det rör sig om ett blocktåg i månaden där ett tåg består av 18 vagnar, totalt är det 25 000 ton järnvägsräls som ska fraktas.

Det är en av Europas ledande järnvägstillverkare, Saarstahl Rail, som producerat rälsen som fraktas med tåg genom Europa. Tågen avgår från Hayange i Frankrike och går via Tyskland, Polen och tas sedan emot av ukrainska järnvägsbolaget UZ vid ukrainska gränsen där de tar över ansvaret för fortsatt transport in i landet.

För att transporten ska vara möjlig att genomföra krävs ett omfattande arbete med att samordna alla betydande delar. Med Camilla Portehaut, Key Account Manager på DB Cargo Full Load Solutions Sweden i spetsen, pågår ett samarbete mellan olika avdelningar inom DB-koncernen som innebär att samordna vagnar, lok, dragning gjord av olika järnvägsförvaltningar samt allt administrativt arbete som tillkommer vid den här typen av transport och med anledning av de komplexa omständigheter som just nu råder i Ukraina och världen.