45 miljoner i stöd till hållbar transportutveckling

I en ny utlysning på ca 45 miljoner kronor letar Energimyndigheten nu projekt att stötta som bidrar till mer hållbara transportlösningar på både lokal och regional nivå. Bland projekten som eftersöks får gärna effektivisera godstransporter.  

Energimyndigheten utlyser omkring 45 miljoner kronor inom programmet Lokal och regional kapacitetsutveckling för energiomställning och minskad klimatpåverkan. Projekt som kan få stöd i ska främja mer hållbara transportlösningar och ett mer transporteffektivt samhälle.

Stödet kan sökas av offentliga aktörer på lokal och regional nivå, t ex kommun, landsting, regionala energikontor, aktörer med regionalt utvecklingsansvar eller länsstyrelser och ansökningar från samverkansprojekt mellan flera aktörer premieras lite extra.

Projekten får gärna handla om överflyttning till mer energieffektiva trafikslag, mer energieffektiva person- och/eller godstransporter eller minskad efterfrågan på person- och/eller godstransporter i samhället så att energianvändning och klimatpåverkan från transporter kan minska.

Huvudfokus är att befintlig infrastruktur ska kunna nyttjas på ett mer hållbart sätt.

Läs mer om utlysningen här!


Läs mer