Städer är pumpar i global handel

Städer är pumpar i global handel
– Det viktigt att flödena fungerar smidigt, inte minst inom staden eller regionen. Bäst pump vinner helt enkelt, säger Ulf Petersson.

– Det viktigt att flödena fungerar smidigt, inte minst inom staden eller regionen. Bäst pump vinner helt enkelt, säger Ulf Petersson. Foto Hilda Hultén

– Det är städer, inte nationer, som är pumparna i globala handelsflöden, säger Ulf Petersson, ansvarig för strategisk analys i Saab-koncernen.

– Det globala godsflödet följer inga nationella gränser, utan går mellan städer. Inser man det är det lättare att tänka kring både handel och citylogistik.

Ulf Petersson är chefsanalytiker på Saab AB och ansvarig för Strategisk analys på koncernstaben. Under Logistiktrender Live i Helsingborg i april höll han ett bejublat anförande om mekanismerna i global handel.

– Det är inte så många som känner till eller tänker på att hela det globala handelsflödet hänger på ”PAX Americana”, där den amerikanska örlogsflottan i praktiken garanterar säkerheten i flödet på världshaven. Frågan är prioriterad på absolut toppnivå i USA, det finns till och med ett 5-6 år gammalt policydokument utfärdat av presidenten, rörande “National strategy for global supply chain security.

 

Kina vill ta över

Genom PAX Americana hålls det globala priset på risk nere. Systemet innebär enligt Ulf Petersson att ett stabilt och relativt säkert försörjningsflöde upprätthålls.

– Det är till nytta för oss alla, samtidigt kostar det amerikanska skattebetalare minst 600 miljarder dollar om året i försvarsbudget att upprätthålla funktionen. Det motsvarar t ex fem gånger Sveriges stadsbudget.

Frågan har diskuterats en hel del i USA på senare år.

– Alla är inte helt pigga på att “stå för kalaset”. Så vi kan nog inte ta för givet att det ska fortsätta vara en fri lunch.

Skulle USA sluta upprätthålla flödessäkerheten är alternativen i värsta fall världskaos. Eller att Kina tar över uppgiften. Kina har satt upp målet att kunna matcha USA militärt på alla världshaven till år 2050.

– Båda alternativen känns ganska oroande, särskilt för ett så export- och frihandelsberoende land som Sverige

Enligt Ulf Petersson har vi i Europa stor chans att påverka de här dimensionerna just nu.

– Sveriges EU-kommissionär Cecilia Malmström är ansvarig för EUs förhandlingar om frihandelsavtalet med USA. Hon har en väldigt viktig roll.

 

Städer styr tillväxten

Tittar man på flöden av gods och information i världen inser man snabbt att landsgränser är oviktiga.

– Det är i grunden inte nationer som styr det här, utan städer som styr den globala logistiken och genererar tillväxten. Alla viktiga megastäder – megapumpar – ligger t ex vid kusten.

Därför är det extra viktigt att städerna och deras styrsystem fungerar, menar han.

– Tokyo står t.ex. för nästan hälften av Japans BNP och i USA står några få städerna för över 50 procent av USAs hela BNP.

Även i Norden är storstadsregionerna avgörande, menar Ulf Petersson.

– I grova drag så står t ex Malmö/Köpenhamnregionen för 25 procent av Sveriges och Danmarks BNP. Därför är det egentligen inte så smart att stoppa in en massa administrativa hinder vid nationsgränsen, om du förstår vad jag menar.

– Städerna är pumparna i den globala handeln och nationalstaterna lever i sin tur på sina mer eller mindre effektiva pumpar. Därför är det så viktigt att de fungerar smidigt, inte minst flödena inom staden eller regionen.

– Bäst pump vinner helt enkelt i den globala konkurrensen.

Av Hilda Hultén

Artikel ur Intelligent Logistik nummer 4 2016 som publicerades som bilaga i Dagens industri den 17/5.


Läs mer