Över 150 utställare på nya Örebro Logistikdagar

augusti 24, 2015 Forskning , Logistik , Logistiklägen , Transport

Den 26-29 augusti arrangerar Örebroregionen tillsammans med CLOSER och Northern Lead fyra dagar kring logistik och transporter på nyöppnade Truckstopp i Örebro.

Första dagen på Transport & Logistikdagarna den 26 augusti kommer Sveriges Åkeriföretag Öst att arrangera en Transportsäkerhetskonferens.
Syftet är att inte bara komma med problembeskrivningar, utan att visa på goda exempel där transportköpare och transportsäljare tillsammans arbetar för att säkerställa säkerheten för godset som transporteras.

Konferensen kommer att belysa allt från hur Skatteverket arbetar med tillsynen av åkerinäringen, men också ge konkreta exempel på hur det slarvas med säkerheten både vad gäller gods och förare.
Man får lyssna till hur justa upphandlingar av transporter går till och när säkerheten och kvalitet värderas högre än lägst. pris.

Torsdag den 27 augusti ägnas åt transporteffektivitet. Förmiddagen har temat Framtid och trendspaning på engelska Megatrends in trade and the implications for logistics and transport med professor. Rod Franklin, Kühne Logistics University.

Om European trends in logistics: talar Eric Ballot, Mines ParisTech, HDR 11.15 – 12.30 Hur är Sverige rustat för utmaningarna i transportsektorn? Framtidens transportsystem – effektivt, hållbart och innovativt belyses av Anna Johansson, Sveriges Infrastrukturminister.

Andra talare är Torbjörn Suneson, tillförordnad gd Trafikverket, Björn Hasselgren KTH, ordförande iInfrastrukturkommissionen Pernilla Ngo, CLOSER och Trafikverket Anders Bylund, Siemens Ulf Ceder, Scania och Norbert Rekers, TX Logistik 

Om hur Clas Ohlson arbetar med att effektivisera sina transporter? talar Peter Bergestål.

Den moderna gods & logistikfunktion i Emporia kan vara framtidens modell för citylogistik. Lars Ivarsson, Logistikbolaget

Är marknaden mogen för nya tjänster och affärsmodeller? Prof. MariAnne Karlsson, Chalmers tekniska högskola

Dagen avslutas med en innovationskavalkad med korta presentationer av nya innovationer som effektiv citylogistik med realtidstjänster kring trafikläget av Jonas Bohman, Mindconnect

Future rail med docent Frans Prenkert, Örebro universitet Om Off-peak leveranser i Stockholm Märta Brolinson, Stockholm stad Om när resan är målet – helhetssyn på hållbart resande talar Ylva af Kleen, Sweco.

Moderatorer: är Sofie Vennersten, Closer och Maria Lindholm, Northern LEAD

Släpp sargen! – är en föreläsning om kreativitet av Henrik Schyffert vid kvällens middag.

Konferenserna är gratis för alla deltagare. Det betyder att över 150 utställare har anmält sig och utställningsdelen är utsåld.

Fredag och lördag blir det mer publika arrangemang krig transporter och fordon öppna för allmänheten..


Läs mer